VAY NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
  TRANG THÔNG TIN SINH VIÊN - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
   Địa chỉ: 63 Lê Văn Long (Lý Tự Trọng nối dài), Đà  Nẵng - ĐT: (84.511) 2221.124  

   Website: http://donga.edu.vn/sinhvien