THÔNG TIN TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh thạc sỹ quản trị kinh doanh 2017 - 14/02/2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:          /TB-ĐHĐA

            Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2017

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 3027/QĐ-BGDĐT ngày 19/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Đông Á đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trình độ thạc sĩ.

Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017 như sau

 

I.  ĐIỀU KIỆN DỰ THI

 • Những cá nhân đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh; hoặc những cá nhân có bằng tốt nghiệp ngành gần hoặc ngành khác với ngành Quản trị kinh doanh nhưng đã hoàn thành khóa học chuyển đổi, bổ sung kiến thức; (phụ lục kèm theo)
 •  Có đủ sức khỏe để học tập

II.    MÔN THI, HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

1.   Môn thi

- Môn cơ bản khối ngành:     Kinh tế vi mô

- Môn chủ chốt ngành:           Quản trị học

- Môn ngoại ngữ:                    Tiếng Anh

 

2. Hình thức đào tạo: Chính quy

3. Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 2 năm

 

4. Địa điểm học: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.   Hồ sơ gồm có

- Đơn đăng ký dự tuyển đào tạo thạc sĩ (theo mẫu);

- Sơ yếu lí lịch (theo mẫu, có đóng dấu giáp lai ảnh và có xác nhận);

- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học (02 bản sao có công chứng);

- Bản sao bảng điểm Đại học (02 bản sao có công chứng);

- Bảng điểm bổ sung kiến thức đối với ngành gần (công chứng) (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 3 tháng);

- 03 ảnh 3x4 (không quá 3 tháng) dán vào phiếu dán ảnh (theo mẫu);

- Bản sao giấy tờ về đối tượng ưu tiên (công chứng) (nếu có);

- Bản sao chứng chỉ miễn thi ngoại ngữ (công chứng) (nếu có);

- Bản sao chứng minh nhân dân (01 bản sao có công chứng);

- Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh (02 phong bì khổ A6)

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học thứ hai (công chứng) (nếu có);

2. Địa điểm phát và nhận hồ sơ: Phòng Tuyển sinh, tầng 2, Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo

4. Thời gian ôn tập: Dự kiến ngày 12 & 16/04/ 2017

5. Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày  20 & 21/05/ 2017

6. Lệ phí ôn tập và dự thi: 1.000.000 VND/người

7. Thông tin chi tiết tham khảo tại:

- Website: http://donga.edu.vn

- Phòng tuyển sinh (P.204) hoặc Ban đào tạo Sau đại học (P.310), Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.351.9991 – 0236.351.9929 – 0236.222.1124 (nhánh 148 hoặc 116) – 0236.353.1188

- Hotline: 0905083452 (C.Xuân); 0905834486 (C.Dung); 0905448020 (C.Nguyệt).

- Email: bandaotaosdh@donga.edu.vn

* Nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy). Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30; Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30./.

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo)                                                                                                 Đã ký

- BGH (để chỉ đạo);                                                                                                           

- Đơn vị liên quan (để thực hiện);                                                       TS. Dương Tấn Diệp 

- Lưu: VT, SĐH.

(PHỤ LỤC)

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ DANH MỤC HỌC PHẦN CHUYỂN ĐỔI

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện theo qui định của thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo như sau:

Nhóm 1: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành Quản trị kinh doanh như: ngành quản trị kinh doanh tổng hợp; quản trị kinh doanh quốc tế; quản trị kinh doanh marketing; quản trị kinh doanh du lịch; quản trị nguồn nhân lực; quản trị dự án; quản trị doanh nghiệp; thương mại…

Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành Quản trị kinh doanh nhưng tốt nghiệp từ năm 2004 về trước, phải học bổ sung kiến thức 3 học phần tương tự như thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh (các học phần bổ sung kiến thức được qui định tại mục VI).

Nhóm 2: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Quản trị kinh doanh như: kinh tế và quản lý; tài chính ngân hàng; kinh tế phát triển; kinh tế du lịch; kinh tế dự án; kinh tế thủy sản; hệ thống thông tin kinh tế; kế toán; ngoại thương; kinh tế đối ngoại; kinh tế học; kinh tế xây dựng; kinh tế thương nghiệp; thống kê; quản lý công nghiệp…, phải học bổ sung 3 học phần:

(1)  Quản trị học    (2 tín chỉ)

(2)  Quản trị Marketing    (2 tín chỉ)

(3)  Quản trị chiến lược    (2 tín chỉ)

Nhóm 3: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác với những ngành trên, có thể đăng ký dự thi vào chuyên ngành quản trị kinh doanh, sau khi đã học bổ sung 9 học phần (các học phần bổ sung kiến thức được qui định tại mục VI) và phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc thuộc lĩnh vực đăng ký dự thi.

(1)  Quản trị học     (2 tín chỉ)

(2)  Quản trị Marketing     (2 tín chỉ)

(3)  Quản trị chiến lược     (2 tín chỉ)

(4)  Quản trị tài chính     (2 tín chỉ)

(5)  Quản trị nguồn nhân lực     (2 tín chỉ)

(6)  Quản trị dự án     (2 tín chỉ)

(7)  Quản trị bán hàng      (2 tín chỉ)

(8)  Quản trị kinh doanh quốc tế     (2 tín chỉ)

(9)  Hành vi tổ chức     (2 tín chỉ)

II. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ

Thí sinh dự tuyển được miễn thi ngoại ngữ nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:

1. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

3. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

4. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi. Cụ thể như sau:

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ B1, B2

ĐƯỢC CÔNG NHẬN

TT

Cơ sở đào tạo

Chứng chỉ B1, B2 được công nhận

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Trung

Tiếng Đức

1

Trường ĐH Ngoại ngữ -ĐHQGHN

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

2

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

3

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

4

Trường ĐH Hà Nội

 

x

 

 

x

 

 


 

 

x

 

 

x

 

5

Trường ĐH Thái Nguyên

 

x

 

 

 

 

 

6

Trường ĐH Sư phạm TPHCM

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

   BẢNG THAM CHIẾU QUY ĐỔI MỘT SỐ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ 3/6 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC

          - Tiếng Anh

 

Cấp độ (CEFR)

 

IELTS

 

TOEFL

 

TOEIC

 

Cambridge Exam

 

BEC

 

BU-

 

LATS

 

Khung Châu Âu

3/6 (Khung VN)

4.5

450   PBT 133   CBT   45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

        - Một số tiếng khác

 

Cấp độ (CEFR)

 

Tiếng    Nga

 

Tiếng Pháp

 

Tiếng Trung

3/6 (Khung VN)

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau 3

HSK cấp độ 3

  III. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Theo qui định của thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo, đối tượng và chính sách ưu tiên như sau

1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại mục a);

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản khối ngành (Kinh tế vi mô).

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Quyết định danh sách trúng tuyển bổ sung thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2017
 • Quyết định thay đổi phương án trúng tuyển thạc sĩ Quản trị kinh doanh, đợt 1 năm 2017
 • Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh, đợt 1 năm 2017
 • Quyết định phương án trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2017
 • Thông báo điểm thi tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 2017
 • Lịch thi tuyển sinh thạc sỹ Quản trị kinh doanh 2017
 • Lịch ôn tập thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2017
 • Hồ sơ tuyển sinh thạc sỹ
 • Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh đợt 2/2016
 • Quyết định phê duyệt điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ QTKD đợt 2 năm 2016
 • Thông báo điểm thi tuyển sinh Thạc sỹ QTKD - Đợt 2/2016
 • Thông báo lịch thi và hiệu lệnh thi Kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh đợt 2/2016
 • Thông báo lịch học ôn tập kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ QTKD đợt 2/2016
 • Quyết định phê duyệt điểm chuẩn kỳ thi Thạc sĩ QTKD đợt 1 năm 2016
 • Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ kinh doanh đợt 2/2016
 • Điểm thi tuyển sinh thạc sĩ QTKD_đợt 1/2016
 • Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ Quản trị kinh doanh_đợt 1/2016