Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức Ban SĐH - 16/07/2016

 


    Trưởng Ban:
    -   Tổ chức, nhân sự,
    -   Quy hoạch, hoạch định chiến lược phát triển đào tạo sau đại học,
    -   Đào tạo Thạc sĩ,
    -   Tiến độ kế hoạch, chương trình đào tạo.
    -   Xây dựng chương trình đào tạo Thạc sĩ,
    -   Văn bản, quy chế học vụ về đào tạo,
    -   Tin học hóa công tác đào tạo sau đại học.
    Điện thoại :
    E-mail:

           


 


     Chuyên viên: ThS. Vũ Thị Hạnh Dung
    -   Thực hiện thủ tục liên quan đến học vụ (hợp đồng giảng viên, chương trình học, tiến độ học tập vv..)
    -   Tiếp nhận các yêu cầu của Giảng viên, học viên
    -   Cập nhật thông tin liên quan trên Website Ban đào tạo SĐH
    Điện thoại: 0905834486
    E-mail: dungvth@donga.edu.vn


 

    Chuyên viên: Phan Thị Công
    -   Phụ trách công tác tuyển sinh  
    Điện thoại: 01695309819
    E-mail: congpt@donga.edu.vn


 

    Chuyên viên: Phan Thị Đông Nguyệt
    -   Hỗ trợ công tác nhập học và tuyển sinh tại chỗ,...
    -   Chăm sóc học viên đăng ký online,...
    -   Phụ trách tài chính, thanh toán vv..
    Điện thoại: 0905448020
    E-mail: nguyetptd@donga.edu.vn

                                                                                                                             

 

 

   Chuyên viên: TS. Nguyễn Hữu Nguyên Xuân

    - Xây dựng lịch giảng dạy cho các lớp thuộc các hệ đào tạo khác nhau;

    - Quản lý lịch giảng dạy, lịch kiểm tra và thi cử;

    - Kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định, nội quy của nhà Trường (nợ học phí, vi phạm kỷ luật để phải xét tạm dừng học, buộc thôi học, vào học lại đối với sinh viên…).

    - Thực hiện cấp bảng điểm học tập, giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên hoàn thành chương trình học tập đúng theo quy định; cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ cho các học viên hoàn thành ch­ương trình bồi dưỡng ngắn hạn sau đại học;

     - Kiểm tra về hình thức luận văn, luận án; Lập các thủ tục xét, công nhận tốt nghiệp để Trường cấp bằng sau đại học; Phối hợp tổ chức các hoạt động khắc phục, hỗ trợ đào tạo sau đại học.
   
Điện thoại: 0905083452
    E-mail: xuannhn@donga.edu.vn

 

 


<<<