THÔNG TIN LUẬN VĂN
Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học Đông Á - 18/02/2017

Tải thông tin tại đây!!!


<<<

  

Thông tin liên quan

  • PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
  • QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ khóa I (2015-2017)
  • THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN THẠC SĨ LỚP QK15M1.1 (2015-2017)