THÔNG TIN LUẬN VĂN
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN THẠC SĨ LỚP QK15M1.1 (2015-2017) - 03/02/2017

 

                  

                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                         
                                                                           Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2017                                                                   
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN THẠC SĨ LỚP QK15M1.1

KHÓA 1 (2015-2017) 
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ban đào tạo SĐH trường ĐH Đông Á thông báo đến các học viên khóa lớp QK15M1.1 danh sách các giảng viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ như sau:

 

 

STT

Giảng viên

Chức vụ

Tổng số luận văn hướng dẫn

SĐT liên hệ

 1

 PGS.TS. Lê Văn Huy

Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

        5

0935.369.369

2

TS. Nguyễn Xuân Lãn

Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

        3

 

0948.687.799   

3

TS. Võ Quang Trí

PTK.Marketing, trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

         3

0979.780.858

4

TS. Lê Dân

TK. Thống kê – tin học, trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

         3

0914.112.585

5

TS. Đoàn Thị Liên Hương

Phó P. Đào tạo, trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

         3

0903.556.822

6

GS.TS Nguyễn Trường Sơn

TK. Quản trị kinh doanh, trường ĐH Kinh tế, ĐHĐN

         5

0935.667.888

 

 Các học viên chủ động liên hệ với giảng viên hướng dẫn và đăng ký đề tài luận văn của mình. Lớp trưởng tập trung đề tài luận văn của các học viên và gửi danh mục đề tài về cho Ban đào tạo SĐH.

 Mọi thắc mắc Anh(chị) học viên vui lòng liên hệ Ban đào tạo sau đại học hoặc truy cập Website: http://donga.edu.vn/Default.aspx?alias=donga.edu.vn/saudh

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
  • QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ khóa I (2015-2017)
  • Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học Đông Á