TIN TỨC NGÀNH
Tại sao nên giải quyết tranh chấp bằng trọng tài - 19/05/2016

Tại sao nên giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

     Chỉ số đề mục      :    10.23 - Luật kinh tế
     Dạng tài liệu         :     BB
     Tác giả                 :    Ngô Khắc Lễ
     Nhan đề               :    Tại sao nên giải quyết tranh chấp bằng trọng tài?
     Nguồn trích          :    Vietnam Logistics
     Năm xuất bản       :    2015
     Số                        :    3
     Trang                   :    72-74
     ISSN                   :    2354-0796
     Từ khóa              :    Tranh chấp; Doanh nghiệp; Kinh doanh; Giải quyết; Trọng Tài
     Kí hiệu kho          :    TTKHCNQG, 2354-0796
     [Xem tòan văn]   


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau 10 năm gia nhập WTO (25/05/2016)
  • Economic Goals Ranking Approach Incomparative Analysis of Economic Systems