THÔNG TIN LUẬN VĂN
Tại sao nên giải quyết tranh chấp bằng trọng tài - 19/05/2016

Tại sao nên giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

     Chỉ số đề mục      :    10.23 - Luật kinh tế
     Dạng tài liệu         :     BB
     Tác giả                 :    Ngô Khắc Lễ
     Nhan đề               :    Tại sao nên giải quyết tranh chấp bằng trọng tài?
     Nguồn trích          :    Vietnam Logistics
     Năm xuất bản       :    2015
     Số                        :    3
     Trang                   :    72-74
     ISSN                   :    2354-0796
     Từ khóa              :    Tranh chấp; Doanh nghiệp; Kinh doanh; Giải quyết; Trọng Tài
     Kí hiệu kho          :    TTKHCNQG, 2354-0796
     [Xem tòan văn]   


<<<

  

Thông tin liên quan

  • PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN
  • QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ khóa I (2015-2017)
  • Quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học Đông Á
  • THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN THẠC SĨ LỚP QK15M1.1 (2015-2017)