THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO V/V THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN “THỰC HÀNH ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ”

                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                         
                                                                           Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2017                                                                   
THÔNG BÁO V/V THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN

“THỰC HÀNH ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ”

Ban Đào tạo Sau đại học trân trọng kính mời tất cả các học viên lớp thạc sĩ MBA tham dự lớp tập huấn “THỰC HÀNH ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ

        - Thời gian: Ngày 24 tháng 02 năm 2017 (thứ Sáu).

                          Buổi Sáng: Từ 7h00 đến 11h30;

                                     Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h15.

- Địa điểm: Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á.

                 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Lưu ý:

+ Đối với các học viên đóng vai trong đoàn Đàm phán thì mặc áo vét (nam và nữ, nam đeo caravat)

        + Đối với các học viên tham dự thì mặc trang phục lịch sự.

  Mọi thắc mắc Anh(chị) học viên vui lòng liên hệ Ban đào tạo sau đại học hoặc truy cập Website: http://donga.edu.vn/Default.aspx?alias=donga.edu.vn/saudh

 


Thông tin liên quan Ðăng ký tham gia

  

Thông tin liên quan

  • Lịch học học kỳ I lớp thạc sĩ QTKD khóa 2017-2019 (MBA17.1)
  • Lịch học học kỳ III lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • Lịch học Học kỳ II lớp thạc sĩ QTKD khóa 2016-2018 (MBA16.2)
  • Lớp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Khóa 1 – Những Hoạt Động Đầu Tiên & Niềm Hi Vọng