THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Ngày hội việc làm thường niên 2017 - 18/05/2017

Nhằm hỗ trợ việc làm cho sinh viên sắp ra trường, trường Đại học Đông Á tổ chức Ngày hội việc làm thường niên năm 2017

Chương trình:

NGÀY HỘI VIỆC LÀM THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

________________________________

Thời gian: ngày 30/6/2017

Địa điểm: Sảnh tầng 2 - Đại học Đông Á

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP. Đà Nẵng

 _______________________________

Ngày hội giúp sinh viên có cơ hội được trao đổi, phỏng vấn trực tiếp trước nhà tuyển dụng, góp phần rất lớn vào việc giải quyết đầu ra cho sinh viên và đó cung chính là một trong những mục tiêu đào tạo của nhà trường

 

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Khóa đào tạo Khởi sự doanh nghiệp
  • Ngày hội tuyển dụng Tập đoàn Empire
  • Chuyên đề “Bí quyết thành công ngay lần đầu xin việc”
  • Gần 500 việc làm đang chờ ứng viên
  • Thông báo " Đào tạo tiếng Nhật" miễn phí
  • Hội thảo: "Khởi nghiệp và hoạch định tương lai"
  • Sự kiện Ngày hội tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật Bản
  • Ngày hội việc làm năm 2013
  • Chương trình hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn kinh tế khó khăn
  • Chương trình hỗ trợ Sinh viên trong giai đoạn kinh tế khó khăn