VĂN BẢN KHÁC

 

Tìm
Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Thumbnail

Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại VN; quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước VN, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN.Kích thước File 428 K
Số lần tải về 1
Ngày Hai 07/13/2015 @ 09:36
Tác giả SuperUser Account
EMail webmaster@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Luật Sở hữu trí tuệ
Thumbnail

Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.Kích thước File 493 K
Số lần tải về 0
Ngày Hai 07/13/2015 @ 09:08
Tác giả SuperUser Account
EMail webmaster@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

< TRỞ LẠI  1 của 1  TỚI >
Tư vấn trực tuyến