Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |       Nghiên cứu KH   
THÔNG TIN - THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017-2018 - 21/04/2018

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017-2018

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH (CÁC LỚP EL17A1,A2,A3,A4,A5,G1)

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017-2018

 

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Reading Skill 1 EL17A1 26/04/2018 13H30 501    
EL17A2 26/04/2018 13H30 502    
EL17A3 26/04/2018 13H30 503    
EL17A4 26/04/2018 13H30 504    
EL17A5 26/04/2018 13H30 505    
2 Tin học văn phòng EL17A4 27/04/2018 7h30 101    
EL17A5 27/04/2018 7h30 101    
3 Language 1 EL17A1 07/05/2018 13H30 501    
EL17A2 07/05/2018 13H30 502    
EL17A3 07/05/2018 13H30 503    
EL17A4 07/05/2018 13H30 504    
EL17A5 07/05/2018 13H30 505    
4 Listening skill 2 EL17A1 09/05/2018 15H30 501    
EL17A2 09/05/2018 15H30 502    
EL17A3 09/05/2018 15H30 503    
EL17A4 09/05/2018 15H30 504    
EL17A5 09/05/2018 15H30 505    
5 Reading Comprehension 2 EL17A1 11/05/2018 15H30 501    
EL17A2 11/05/2018 15H30 502    
EL17A3 11/05/2018 15H30 503    
EL17A4 11/05/2018 15H30 504    
EL17A5 11/05/2018 15H30 505    
6 Writing skill 2 EL17A1 13/05/2018 15H30 501    
EL17A2 13/05/2018 15H30 502    
EL17A3 13/05/2018 15H30 503    
EL17A4 13/05/2018 15H30 504    
EL17A5 13/05/2018 15H30 505    


<<<

  

Thông tin liên quan

  • LỊCH THI TỐT NGHIỆP (LÝ THUYẾT)
  • KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - ĐỢT 2
  • LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018: HỌC PHẦN TIẾNG ANH CÁC LỚP: CE1018, CE2011, 2012, CE3004, 3006
  • THÔNG BÁO: Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 01/05
  • LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT CĐR TIẾNG ANH
  • THÔNG BÁO: Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học năm 2018
  • THÔNG BÁO: Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018
  • THÔNG BÁO: V/v nghỉ Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018
  • LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
  • Trả lời ý kiến thắc mắc SV trong cuộc họp giao ban BCS lớp ngày 08/11/2017