Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |       Nghiên cứu KH   
THÔNG TIN - THÔNG BÁO
THÔNG BÁO: Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 - 21/04/2018

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 01/05

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QLĐT & CTSV                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                Đà Nẵng, ngày      tháng 04  năm 2018

                                                                                THÔNG BÁO

                                                Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch);

                                                 Ngày Chiến thắng 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05

      Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018;

      Căn cứ theo kế hoạch số 40/TB-ĐHĐA ngày 18/04/2018 về thời gian nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch),

      ngày Chiến thắng 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05 của Ban Giám hiệu nhà trường.

      Nay Phòng QLĐT & CTSV thông báo thời gian nghỉ lễ đến Sinh viên toàn trường với nội dung sau:

        1. Thời gian nghỉ lễ:

          - Ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 âm lịch): Toàn thể sinh viên được nghỉ 1 ngày thứ 4 (Ngày 25/04/2018)

          - Kỷ niệm ngày Chiến thắng 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05: Toàn thể sinh viên được nghỉ 2 ngày: Từ ngày thứ 2 (30/04/2018)

       đến hết ngày thứ 3 (01/05/2018) .

      2. Thời gian học tập trở lại: Thứ 4 ngày 02/05/2018 (theo thời khóa biểu đã được Phòng QLĐT & CTSV ban hành);

      3. Những lớp có lịch học vào ngày 25/04, 30/04 & 01/05/2018 sẽ được giảng viên giảng dạy tổ chức dạy bù sau thời gian nghỉ lễ;

      4. Yêu cầu sinh viên các lớp: Thực hiện nghiêm túc Luật giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông; không uống rượu,

      bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đảm bảo an toàn trong quá trình tham gia giao thông; chấp hành nghiêm pháp luật

       của Nhà nước trong thời gian nghỉ lễ.

   Nhận được thông báo này, yêu cầu Ban cán sự các lớp triển khai phổ biến đến toàn thể thành viên trong lớp được biết và nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                   PHÒNG QLĐT & CTSV

- Ban giám hiệu; (Để báo cáo)                                                                                                                  (Đã ký)      

- Khoa, CVHT; (Để phối hợp thực hiện)                                                   

- Sinh viên các khóa;(Để thực hiện)                                                  

- Lưu VT ĐT.                                                                                                                                               


<<<

  

Thông tin liên quan

  • LỊCH THI TỐT NGHIỆP (LÝ THUYẾT)
  • KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - ĐỢT 2
  • LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018: HỌC PHẦN TIẾNG ANH CÁC LỚP: CE1018, CE2011, 2012, CE3004, 3006
  • KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017-2018
  • LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT CĐR TIẾNG ANH
  • THÔNG BÁO: Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học năm 2018
  • THÔNG BÁO: Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018
  • THÔNG BÁO: V/v nghỉ Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018
  • LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
  • Trả lời ý kiến thắc mắc SV trong cuộc họp giao ban BCS lớp ngày 08/11/2017