Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |       Nghiên cứu KH   
THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Trả lời ý kiến thắc mắc SV trong cuộc họp giao ban BCS lớp ngày 08/11/2017 - 23/11/2017

Bảng tổng hợp các câu trả lời của các đơn vị đối với các câu hỏi SV thắc mắc trong cuộc họp giao ban BCS lớp tháng 11/2017

STT

Lớp

Nội dung câu hỏi

Nội dung trả lời

1

QS14A1.1

Thời gian làm khóa luận tốt nghiệp chính thức vào lúc nào?

Đã có kế hoạch thực tập tốt nghiệp ban hành về các Khoa. SV liên hệ về khoa cụ thể để nắm rõ thông tin TTTN.
Thực tập tốt nghiệp: Từ 11/12/2017

2

NU17A2

Lịch học có tuần học 1 buổi, có tuần 2 buổi,... Đề nghị Nhà trường có TKB ổn định?

 Có 2 tuần trong tháng 11, thầy Chút nằm viện nên không lên lịch dạy GP, Sau này thầy đi làm lại đã lên lịch dạy học theo tiến độ.
Khoa Y đã bổ sung lịch HP Hóa sinh do cô Loan GV khoa Y dạy.
 Ngoài ra có HP tiếng Anh do khoa Ngoại ngữ dạy theo kế hoạch

3

DD14A1.1

Mấy năm trước mỗi kỳ có 2 đợt thi sao năm nay chưa thấy thi đợt 1 của học kỳ 1?

Mỗi HP sẽ được tổ chức thi 01 lần/1 học kỳ vào thời điểm cuối học kỳ, theo kế hoạch chung của Nhà trường (192/QyĐ-ĐHĐA,19/8/2015).
Năm học 2017-2018, Nhà trường tổ chức đào tạo 3 học kỳ/năm học, kế hoạch thi học kỳ 1 sẽ bắt đầu vào tuần 1 tháng 12.

4

NU16A1

Hôm trước thầy Khánh nói chương trình Tiếng Anh 41 tín chỉ nhưng trong "Thông báo đăng ký học tiếng Nhật" có nói học 30TC tiếng Nhật thay thế tiếng Anh. Vậy, chúng em phải học 11 tín chỉ tiếng Anh còn lại nữa phải không? (Vừa học tiếng Anh + tiếng Nhật?)

Sinh viên sẽ học các HP Tiếng Anh giao tiếp sau khi hoàn thành 30TC Tiếng Nhật

5

Học phần tiếng Đức có đóng tiền ngoại ngữ bổ sung không?

 Sinh viên học tiếng Đức chỉ đóng tiền 10 tín chỉ tiếng Anh chính khóa. (đây là 10 TC bắt buộc của chương trình bộ GDĐT ban hành)
Còn phần ngoại ngữ bổ sung không phải đóng tiền. Phần tiền đó sinh viên đóng vào học phí học tiếng Đức. (Theo hợp đồng ký giữa tập đoàn WBS Đức và nhà trường) đó là:
Sau khi sinh viên đạt được trình độ B2 và pre-testing tại Việt Nam, Bên B sẽ thay mặt Bên A hoàn trả 50% học phí học tiếng Đức tương đương với 10.000.000đ cho sinh viên, số tiền này sẽ được thanh toán ngay tại Việt Nam

6

Trước đây một số bạn học tiếng Anh giờ chuyển qua tiếng Đức, một số bạn học tiếng Nhật chuyển qua tiếng Đức thì việc học giữa chừng tiếng Anh, tiếng Nhật tính như thế nào? Có phải đóng học phí từ đầu để học tiếng Đức không?

 1. SV phải hoàn thành các môn tiếng Anh đang học đở chừng. Vì khóa 16 cơ bản đã học xong 10 tín chỉ tiếng Anh chính khóa.
2. Báo với giáo vụ khoa để tính điểm tiếng Nhật hoặc tiếng Đức thay cho điểm tiếng Anh.
3. Tiếng Nhật Khóa 15, 16 và 17 do khoa ngoai ngữ dạy nên thu tiên trong học phí từng kỳ.
 4. Sinh viên học tiếng Đức chỉ đóng tiền 10 tín chỉ tiếng Anh chính khóa. Còn phần ngoại ngữ bổ sung không phải đóng tiền. Phần tiền đó sinh viên đóng vào học phí học tiếng Đức.
5. Sau khi sinh viên đạt được trình độ B2 và pre-testing tại Việt Nam, Bên B sẽ thay mặt Bên A hoàn trả 50% học phí học tiếng Đức tương đương với 10.000.000đ cho sinh viên, số tiền này sẽ được thanh toán ngay tại Việt Nam

7

QK15A1.2

Môn Communication 2 học được một nữa rồi, một nữa chưa học. Vậy bao giờ học tiếp?

Tháng 12 sẽ triển khai học khi các lớp cũ hoàn thành thi và có kết quả

8

AH16CLC

- Lịch học môn Communication 2 vào thứ 7: Từ thứ 2 đến thứ 6 thì thấy vẫn còn lịch, nhưng thứ 7 thì không còn lịch.
- Tương tự môn TH Nghiệp vụ Bàn: 9h còn lịch nhưng 12h thì không còn nữa.
Đề nghị Nhà trường có TBK ổn định
- Học phí lớp CLC chưa có

Lịch học đã tăng cường buổi và điều chỉnh.
Hiện không có lịch học thứ 7, Tiếng Anh hiện đang bố trí thứ 6

9

DD14A1.1

Chưa học môn VHTC, LVN, giáo tiếp thuyết trình. Đề nghị Nhà trường tổ chức học sớm để lớp có thời gian chuẩn bị thực tập

Đã bố trí học phần KN giao tiếp.
Các học phần còn lại sẽ được bố trí tiếp theo, Vì hiện nhiều SV đang học Tiếng Đức

10

TP15A1.1

Có bằng TOEIC có được miễn không? Nộp ở đâu để miễn?

Đối với sinh viên không chuyên ngữ bậc đại học nếu đạt một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trước học kỳ cuối của khóa học thì được công nhận đạt chuẩn; đồng thời được xét miễn học các học phần tiếng Anh còn lại trong chương trình đào tạo và được quy đổi điểm theo quy định của Trường cho các học phần tiếng Anh này (281/QĐ-ĐHĐA, 11/8/2017)
SV nộp chứng chỉ và viết Đơn đề nghị xét miễn học (theo mẫu) tại phòng QLĐT&CTSV (p. 201 - Th. Thuyên)

11

HA17B1

Trước đây một số bạn đã học môn KT Quản trị (3TC) nhưng bây giờ ở bậc ĐH cũng có môn này 3TC nhưng không được miễn giảm. Cho hỏi tại sao?

- Đối với học phần hoặc học phần tương đương SV đã học, có số tín chỉ hoặc ĐVHT đã quy đổi bằng hoặc lớn hơn so với học phần trong CTĐT hiện hành của Nhà trường thì được xét miễn học, miễn thi, bảo lưu các học phần có điểm học phần được đánh giá là loại đạt (trừ các học phần Thực tập tốt nghiệp, Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp).
- Thủ tục: SV đang học tại Trường, chuyển trường đến, chuyển ngành, chuyển đổi CTĐT nộp đơn và hồ sơ (gồm: Đơn xin miễn học, chuyển điểm học phần (theo mẫu); Bản chính và bản phô tô công chứng bảng điểm hoặc giấy chứng nhận kết quả đào tạo được Cơ sở giáo dục đào tạo hệ chính quy cấp), nộp về Khoa (hoặc Phòng QLĐT&CTSV), vào tuần thứ 2 khi bắt đầu học kỳ.

12

Chưa gặp CVHT (cô  Thanh Linh) lần nào trong khi lớp học từ 18/05/2017

CVHT trả lời: Đã sinh hoạt lớp nhiều lần nhưng nhiều SV đi trễ

13

CE17

Hoàn thành nghĩa vụ dân quân và tốt nghiệp Trung cấp Quân sự có được miễn không? Không thấy nói trong thông báo nộp kết quả GDQP-AN để miễn giảm?

 Đang chờ trả lời

14

NU17C12

Trước đây học Trung cấp chỉ cấp giấy chứng nhận GDQP chứ không có bảng điểm. Vậy làm thế nào? (TB 117 yêu cầu tốt nghiệp TC phải nộp bảng điểm)

 Đang chờ trả lời

15

AC16A201

Môn GDQP (3TC) được miễn 1 TC lý thuyết. Vậy tiền trả lại như thế nào?

 Đang chờ trả lời

16

Môn NCKH đã học lâu rồi nhưng chưa có điểm. Bao giờ có?

 Đang chờ trả lời

17

Nhà trường có chính sách gì cho SV vùng lũ không?

 Đang chờ trả lời

18

HA17B1

Học CĐ ở trường CĐ Kinh tế Kế hoạch không có chứng chỉ GDQP, chỉ có bảng điểm có nộp được không?

 Đang chờ trả lời

19

Đủ >=5 điểm thì được miễn hoàn toàn GDQP-AN hay miễn như thế nào?

 Đang chờ trả lời

20

BHYT đã nộp ở cơ quan thì miễn như thế nào?

P.Tài chính – Kế toán trả lời: Đã triển khai cho CVHT
CVHT trả lời: Đã triển khai cho lớp photo BHYT nộp về cho CVHT

21

Một số HP đã học rồi có được miễn hay không? Thủ tục là gì?

- Đối với học phần hoặc học phần tương đương SV đã học, có số tín chỉ hoặc ĐVHT đã quy đổi bằng hoặc lớn hơn so với học phần trong CTĐT hiện hành của Nhà trường thì được xét miễn học, miễn thi, bảo lưu các học phần có điểm học phần được đánh giá là loại đạt (trừ các học phần Thực tập tốt nghiệp, Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp).
- Thủ tục: SV đang học tại Trường, chuyển trường đến, chuyển ngành, chuyển đổi CTĐT nộp đơn và hồ sơ (gồm: Đơn xin miễn học, chuyển điểm học phần (theo mẫu); Bản chính và bản phô tô công chứng bảng điểm hoặc giấy chứng nhận kết quả đào tạo được Cơ sở giáo dục đào tạo hệ chính quy cấp), nộp về Khoa (hoặc Phòng QLĐT&CTSV), vào tuần thứ 2 khi bắt đầu học kỳ.

22

BA17C1

Cần lịch học ổn định, nếu thay đổi cần phải trước 1 ngày để SV sắp xếp

Hiện TKB đã ổn định vì SV đã hoàn thành quá trình nhập học

23

SV cần biết kế hoạch học tập 1 kỳ môn gì? Bao nhiêu tín chỉ?

Các khoa Đang triển khai cập nhật trên phần mềm mới. Thông tin sẽ có trong đầu năm 2018

24

TC liên thông ĐH có bảng điểm + đối tượng 3 cũng có chứng chỉ: Thuộc đối tượng miễn giảm nào? (GDQP-AN)

 Đang chờ trả lời

25

EE17B11

Cần CTĐT cả khóa trên web để biết số TC và Học phí

Các khoa Đang triển khai cập nhật trên phần mềm mới. Thông tin sẽ có trong đầu năm 2018


<<<

  

Thông tin liên quan

  • KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017-2018
  • THÔNG BÁO: Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 01/05
  • LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT CĐR TIẾNG ANH
  • THÔNG BÁO: Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học năm 2018
  • THÔNG BÁO: Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018
  • THÔNG BÁO: V/v nghỉ Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018
  • LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
  • THÔNG BÁO: V/v tham dự các sự kiện chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11
  • Thông báo tham gia chương trình thiện nguyện mùa Trung thu khoa Ngoại Ngữ
  • Thông báo tuyển TNV phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017