Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |       Nghiên cứu KH   
THÔNG TIN - THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA (TIẾNG ANH & TIẾNG NHẬT) - 26/09/2017

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA (TIẾNG ANH & TIẾNG NHẬT)
BẬC ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG _ HỆ CHÍNH QUY _  KHÓA TN NĂM 2017

 

Lưu ý: Sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp, đạt CĐR tiếng Anh ở Đợt 3 - 2017 liên hệ nhận Bằng tốt nghiệp tại Phòng QLĐT&CTSV (P. 201) từ sau ngày 05/10/2017, vào các ngày thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần.

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Lớp Tiếng Nhật Tiếng Anh Đề xuất
Năm 2017 Năm 2016 Đợt 1 - 2017 Đợt 2 - 2017 Đợt 3 - 2017
Đánh giá CĐR Đánh giá CĐR Đánh giá CĐR Đánh giá CĐR Đánh giá CĐR
1 32356 Nguyễn Quốc Dũng CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
2 31671 Phan Anh Khoa CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
3 31833 Lê Văn Lợi CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
4 31682 Hồ Công Nghị CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
5 31577 Nguyễn Hoàng Hữu Nguyên CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
6 32294 Nguyễn Hải Oanh CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
7 32441 Nguyễn Ngọc  Sơn CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
8 31605 Phạm Ngọc  Thu CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
9 32090 Võ Quang Tiến CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
10 31896 Phạm Văn  Trí CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
11 32030 Vũ Hồng Trung CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
12 31800 Nguyễn Anh Tuấn CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
13 31798 Trình Hoàng Việt CD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
14 31814 Ngô Đại Hàn CT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
15 32085 Nguyễn Thị Mỹ Hảo CT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
16 31851 Nguyễn Đình Vĩnh Kha CT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
17 31894 Nguyễn Văn Khang CT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
18 31786 Trần Thị Thanh Quyên CT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
19 31951 Mai Văn  Sơn CT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
20 32053 Phan Tất Thành CT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
21 31669 Nguyễn Hồng  Viễn CT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
22 31581 Nguyễn Tuấn Anh DD13A1.1 Đạt Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
23 31770 Phan Trần Lệ  Chi DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
24 32180 Phan Trọng  Danh DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
25 31921 Mai Hồng Đào DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
26 32202 Trần Thị  Dung DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
27 31579 Thạch Cảnh Hải DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
28 32336 Đỗ Thị Thúy Hằng DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
29 31751 Hồ Thị Mỹ Hảo DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
30 31925 Phùng Thị Thu Hiền DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
31 32364 Phạm Việt Hoàng DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
32 31924 Nguyễn Thị  Hồng DD13A1.1 X Đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
33 31517 Nguyễn Thị Hồng DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
34 31777 Phạm Khắc Huấn DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
35 31563 Mai Thị Bích  Huyền DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
36 31972 Bùi Vân Kiều DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
37 31583 Hà Thị Diễm Lệ DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
38 32638 Cao Thị Thảo Linh DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
39 32136 Vũ Thị Mỹ Linh DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
40 32097 Hoàng Thị  Mai DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
41 31540 Nguyễn Thị Ngọc Mai DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
42 32286 H' City Mdrang DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
43 32084 Võ Thị Quỳnh Ngân DD13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
44 32384 Nguyễn Thị Thanh Nhi DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
45 32295 H' Zenni Niê DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
46 31863 Nguyễn Hoàng Oanh DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
47 32252 Nguyễn Thị Mai Phương DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
48 32220 Trần Thị Bích Phương DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
49 32191 Trần Đặng Như  Quỳnh DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
50 31779 Nguyễn Thịnh DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
51 32113 Huỳnh Lệ Thu DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
52 31755 Võ Thị Bích Thuỳ DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
53 32278 Nguyễn Thị Thuỷ DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
54 32206 Phan Thị Lệ  Thuỷ DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
55 32344 Hồ Thị Ngọc Thúy DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
56 32354 Trần Thị Bích  Thủy DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
57 32131 Hoàng Thị Thanh Trinh DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
58 31828 Hồ Hữu Nhật Trung DD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
59 32287 Phan Thị  Tuyền DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
60 32268 Huỳnh Thị Ngọc Ý DD13A1.1 Đạt X X X X Đủ điều kiện nhận bằng
61 32253 Nguyễn Thị Hà KT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
62 31841 Võ Thị Thu Hiền KT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
63 32309 Đường Thị Thanh Huyền KT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
64 32077 Trần Lê Hoàng Khánh KT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
65 31861 Võ Thị Kiều  Linh KT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
66 31666 Dương Tố Nga KT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
67 31643 Huỳnh Thị Yến Phương KT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
68 31624 Hoàng Ngọc  Sáng KT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
69 32208 Trần Diệu Thơ KT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
70 31693 Hoàng Lê Bảo Trâm KT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
71 32189 Nguyễn Thị Tuyết  Trinh KT13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
72 31816 Huỳnh Thị Phương Dung QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
73 31460 Nguyễn Thành Dũng QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
74 32227 Bùi Thị Bích Hà QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
75 32002 Nguyễn Thị Hiền QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
76 39237 Lưu Thái An Hòa QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
77 32366 Dương Thị  Ngọc QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
78 39234 Nguyễn Thị Thảo Nguyên QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
79 32080 Huỳnh Ngọc Tài QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
80 32314 Trương Thị Thuận QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
81 32358 Lý Thị Ngọc Trang QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
82 32042 Đinh Thị Phương Trinh QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
83 31856 Trần Thị Như Trinh QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
84 32341 Trần Văn Vấn QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
85 32301 Huỳnh Hoàng Vũ QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
86 39235 Hồ Thị Yến QK13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
87 31820 Trần Ngọc Ân QL13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
88 32332 Phan Thị Kiều Diễn QL13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
89 32081 Phạm Thị Mỹ  Duyên QL13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
90 32195 Trương Mỹ  Duyên QL13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
91 31904 Trần Thị Thu  Hà QL13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
92 32254 Huỳnh Thị Minh Hiếu QL13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
93 31927 Lê Tấn Hoàng QL13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
94 32367 Nguyễn Văn Hùng QL13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
95 32032 Tô Thị  Hướng QL13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
96 32031 Võ Chiến Hữu QL13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
97 31835 Phạm Thị Ánh Mai QL13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
98 31633 Nguyễn Thị Nang QL13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
99 32331 Lê Thị Tuyết Nhung QL13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
100 32039 Dương Văn Pha QL13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
101 31774 Nguyễn Mậu Truyết Phô QL13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
102 31684 Nguyễn Thị Hà  Phương QL13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
103 32349 Võ Sỉ  Tài QL13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
104 32217 Lê Thị Bích Thảo QL13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
105 31759 Hoàng Thị  Thúy QL13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
106 32429 Đoàn Thị Thũy QL13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
107 32112 Dương Ngọc Quỳnh Trâm QL13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
108 32011 Cao Đăng  Trung QL13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
109 31561 Nguyễn Thị Tuyền QL13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
110 31795 Lê Ngọc Duy QN13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
111 32198 Nguyễn Thị Kim Huệ QN13A1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
112 31655 Nguyễn Thị Bích  Loan QN13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
113 32455 Huỳnh Thị Thu Trang QN13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
114 31735 Võ Thị Thùy Trang QN13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
115 32460 Trần Quốc Đạt QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
116 32228 Võ Thị  Diêu QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
117 32230 Võ Thị Minh Đường QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
118 32087 Hồ Minh Hiền QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
119 32355 Nguyễn Thị Kim Kiều QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
120 32457 Trần Trung Nghĩa QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
121 32274 Nguyễn Thị Xuân Nguyên QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
122 32424 Bơ Nướch Phát QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
123 32146 Mai Xuân Quang QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
124 32218 Đỗ Thị Minh Quý QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
125 32360 Hoàng Thị Quỳnh Thơm QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
126 31818 Đỗ Thị Thanh  Thủy QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
127 31487 Bùi Thị Mỹ Trân  QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
128 31618 Nguyễn Thị Cẩm  Tú QV13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
129 32385 Lê Ngọc Hân XC13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
130 31946 Hoàng Đình Khôi XC13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
131 31932 Bùi Đình  Thái XC13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
132 31769 Đặng Thanh Vũ XC13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
133 32034 Lê Văn Dũng XD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
134 31606 Ngô Dũng XD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
135 31780 Võ Tấn Hà XD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
136 31858 Nguyễn Văn Lương XD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
137 32055 Phạm Ngọc  Minh XD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
138 32225 Nguyễn Quốc Ngữ XD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
139 32359 Huỳnh Lê Tiền XD13A1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
140 33974 Ngô Văn Ánh CD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
141 34084 Phan Trùng Dương CD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
142 33811 Nguyễn Xuân Hiền CD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
143 34119 Nguyễn Phúc Kha CD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
144 33220 Lê Văn  Lực CD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
145 34333 Trần Nhật Nam CD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
146 33347 Lê Đình Anh Quốc CD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
147 33613 Trương Văn Sơn CD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
148 33246 Lê Công Thuận CD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
149 33643 Hoàng Như Viên CD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
150 33952 Nguyễn Viết Phong CT14B1.11 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
151 33496 Nguyễn Tuấn Phi CT14B1.14 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
152 32738 Nguyễn Thảo Phong CT14B1.14 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
153 34028 Hà Thị Mỹ Ánh DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
154 33896 Phạm Thị Kim Chi DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
155 33555 Hồ Thị Diễm DD14B1.1 X Đạt X Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
156 33559 Đoàn Thị Hạnh Dung DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
157 33387 Nguyễn Thị Dung DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
158 33906 H' Muyn Êya DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
159 34892 Đỗ Thị Xuân Hạnh DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
160 33265 Trần Thị Mỹ Hạnh DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
161 34143 Lương Thị Hoàng Hảo DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
162 33560 Nguyễn Văn Hiếu DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
163 33553 Đặng Thị Hồng DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
164 34900 Mai Thị Huyền DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
165 34905 Nguyễn Thanh Huyền DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
166 34150 Nguyễn Thị Thu Linh DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
167 34032 Lưu Thị Kim Lý DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
168 33252 Huỳnh Thị Tuyết Mai DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
169 33696 Nguyễn Thị Thanh Nga DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
170 33743 Nguyễn Hoài Ngân DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
171 32722 Đoàn Thị Ngọc DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
172 33288 Bùi Diễm Kim Nhàn DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
173 29034 Ksor  Noanh DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
174 34146 Trương Thanh Pháp DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
175 33701 Trần Thị Lan Phương DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
176 32739 Lê Thị Thúy Quỳnh DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
177 34133 Nguyễn Thị Mạnh Quỳnh DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
178 33455 Lê Thị Bích Sáng DD14B1.1 X Chưa đạt Đạt X X Đủ điều kiện nhận bằng
179 34821 Châu Ngọc Sự DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
180 33967 Kiều Thị Tây DD14B1.1 X Chưa đạt Đạt X X Đủ điều kiện nhận bằng
181 33176 Nguyễn Thị Kim Thảo DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
182 34893 Nguyễn Thị Ngọc Thảo DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
183 34039 Đoàn Thị Mỹ Thạo DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
184 33758 Đặng Thị Ngọc Thêm DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
185 34727 Đinh Nguyễn Thanh Thiện DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
186 33989 Lê Ánh Thọ DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
187 33637 Bùi Thị Thu Thủy DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
188 33360 Phan Thị Thu Trang DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
189 34005 Trương Thùy Trang DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
190 34050 Võ Thị Huyền Trang DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
191 34052 Huỳnh Thị Kiều Trinh DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
192 33282 Lê Thị Cẩm Tú DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
193 33517 Nguyễn Văn Uyên DD14B1.1 X Chưa đạt Đạt X X Đủ điều kiện nhận bằng
194 33261 Trần Thị Hồng Vân DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
195 34852 Nguyễn Tấn Vũ DD14B1.1 X Đạt X X X Đủ điều kiện nhận bằng
196 33410 Nguyễn Thị Hà Vy DD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
197 33650 Nguyễn Thị Mỹ Diễm DL14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
198 33406 Đặng Ngọc Thu Hằng DL14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Đạt X Đủ điều kiện nhận bằng
199 33615 Nguyễn Văn Hoàng DL14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
200 33247 Nguyễn Chí Phú DL14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
201 30239 Nguyễn Đức Bình KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
202 33692 Phạm Văn Cảm KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
203 33872 Nguyễn Quốc Đạt KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
204 34140 Huỳnh Văn Hải KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
205 34086 Nguyễn Đức Bảo Hoàng KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
206 34770 Đinh Thị Thanh Huyền KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
207 33847 Huỳnh Nhật Lệ KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
208 35005 Nguyễn Thị Mỹ Linh KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
209 33760 Nguyễn Thị Tuyết Nhung KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
210 33138 Phan Thị Hoàng Oanh KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
211 33435 Võ Đình  Phiên KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
212 33577 Nguyễn Thị Như Thạch KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
213 34014 Hoàng Hữu Thắng KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
214 34857 Trần Thị Thanh Thảo KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
215 33766 Mai Thị Thương KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
216 33723 Phạm Kim Tiền KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
217 33750 Trần Thị Thùy Trinh KT14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
218 34222 Bùi Quốc Kha QK14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
219 34229 Đặng Hồng Thảo QK14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
220 39238 Hoàng Thị Thu Thảo QK14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
221 33722 Huỳnh Đông Thảo QK14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
222 34105 Lê Thị Thanh Thúy QK14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
223 33991 Trần Văn Trí QK14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
224 34164 Phan Gia Triết QK14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
225 34864 Phạm Văn Tuấn QK14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
226 34101 Lê Công Triệu Trường Giang QV14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
227 33156 Bùi Thị Ngọc Hiệp QV14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
228 32816 Lê Thị Hồng Huệ QV14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
229 33293 Hà Thị Thu Hương QV14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
230 33341 Trần Thị Thu Trinh QV14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
231 33475 Huỳnh Kim Điệp XC14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
232 34051 Nguyễn Văn Lớn XC14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
233 34148 Hà Đức Quốc XC14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
234 35012 Lê Chiến Thắng XC14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
235 32878 Trần Thị Thùy Trang XC14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
236 33492 Nguyễn Như Ý XC14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Thi lại
237 34161 Nguyễn Hùng Cường XD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
238 33211 Hoàng Mậu Giang XD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
239 32796 Phạm Văn Trung Hải XD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
240 33754 Nguyễn Thế Lực XD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
241 33878 Đặng Chí Rin XD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng
242 33966 Hồ Đắc Tiến XD14B1.1 X Chưa đạt Chưa đạt Chưa đạt Đạt Đủ điều kiện nhận bằng


<<<

  

Thông tin liên quan

  • THÔNG BÁO: Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học năm 2018
  • THÔNG BÁO: Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018
  • THÔNG BÁO: V/v nghỉ Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018
  • LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018
  • Trả lời ý kiến thắc mắc SV trong cuộc họp giao ban BCS lớp ngày 08/11/2017
  • THÔNG BÁO: V/v tham dự các sự kiện chào mừng ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11
  • Thông báo tham gia chương trình thiện nguyện mùa Trung thu khoa Ngoại Ngữ
  • Thông báo tuyển TNV phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017
  • THÔNG BÁO: V/v cho sinh viên nghỉ học phòng tránh cơn bão số 10
  • Lịch học Tuần đầu Khóa Tân SV 2017