Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |       Nghiên cứu KH   
THÔNG TIN - THÔNG BÁO
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CĐR TIẾNG ANH (ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2) - 30/06/2017

TỔNG HỌP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CĐR TIẾNG ANH (ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2)

Áp dụng đối với SV bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy - dự thi Đợt 1 (Tháng 3.2017) và Đợt 2 (Tháng 6.2017)

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH
ĐỢT 1 (THÁNG 3/2017) VÀ ĐỢT 2 (THÁNG 6/2017)

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Lớp Đợt Đợt 2 Đề xuất
Điểm Đánh giá Điểm Đánh giá
1 32356 Nguyễn Quốc Dũng CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
2 31671 Phan Anh Khoa CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
3 31833 Lê Văn Lợi CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
4 31682 Hồ Công Nghị CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
5 31577 Nguyễn Hoàng Hữu Nguyên CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
6 32294 Nguyễn Hải Oanh CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
7 32441 Nguyễn Ngọc  Sơn CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
8 31605 Phạm Ngọc  Thu CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
9 32090 Võ Quang Tiến CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
10 31896 Phạm Văn  Trí CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
11 32030 Vũ Hồng Trung CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
12 31800 Nguyễn Anh Tuấn CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
13 31798 Trình Hoàng Việt CD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
14 31814 Ngô Đại Hàn CT13A1.1 0 Chưa đạt 120 Chưa đạt Thi lại
15 32085 Nguyễn Thị Mỹ Hảo CT13A1.1 0 Chưa đạt 100 Chưa đạt Thi lại
16 31851 Nguyễn Đình Vĩnh Kha CT13A1.1 0 Chưa đạt 250 Chưa đạt Thi lại
17 31894 Nguyễn Văn Khang CT13A1.1 290 Chưa đạt 270 Chưa đạt Thi lại
18 31786 Trần Thị Thanh Quyên CT13A1.1 0 Chưa đạt 200 Chưa đạt Thi lại
19 31951 Mai Văn  Sơn CT13A1.1 360 Chưa đạt 215 Chưa đạt Thi lại
20 32053 Phan Tất Thành CT13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
21 31669 Nguyễn Hồng  Viễn CT13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
22 31581 Nguyễn Tuấn Anh DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
23 31770 Phan Trần Lệ  Chi DD13A1.1 215 Chưa đạt 205 Chưa đạt Thi lại
24 32180 Phan Trọng  Danh DD13A1.1 0 Chưa đạt 130 Chưa đạt Thi lại
25 31921 Mai Hồng Đào DD13A1.1 0 Chưa đạt 460 Đạt Cấp bằng
26 32202 Trần Thị  Dung DD13A1.1 270 Chưa đạt 215 Chưa đạt Thi lại
27 31579 Thạch Cảnh Hải DD13A1.1 285 Chưa đạt 170 Chưa đạt Thi lại
28 32336 Đỗ Thị Thúy Hằng DD13A1.1 0 Chưa đạt 160 Chưa đạt Thi lại
29 31751 Hồ Thị Mỹ Hảo DD13A1.1 255 Chưa đạt 165 Chưa đạt Thi lại
30 31925 Phùng Thị Thu Hiền DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
31 32364 Phạm Việt Hoàng DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
32 31924 Nguyễn Thị  Hồng DD13A1.1 230 Chưa đạt 125 Chưa đạt Thi lại
33 31517 Nguyễn Thị Hồng DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
34 31777 Phạm Khắc Huấn DD13A1.1 0 Chưa đạt 125 Chưa đạt Thi lại
35 31563 Mai Thị Bích  Huyền DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
36 31972 Bùi Vân Kiều DD13A1.1 275 Chưa đạt 235 Chưa đạt Thi lại
37 31583 Hà Thị Diễm Lệ DD13A1.1 270 Chưa đạt 120 Chưa đạt Thi lại
38 32638 Cao Thị Thảo Linh DD13A1.1 310 Chưa đạt 240 Chưa đạt Thi lại
39 32136 Vũ Thị Mỹ Linh DD13A1.1 205 Chưa đạt 450 Đạt Cấp bằng
40 32097 Hoàng Thị  Mai DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
41 31540 Nguyễn Thị Ngọc Mai DD13A1.1 225 Chưa đạt 135 Chưa đạt Thi lại
42 32286 H' City Mdrang DD13A1.1 225 Chưa đạt 200 Chưa đạt Thi lại
43 32084 Võ Thị Quỳnh Ngân DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
44 32384 Nguyễn Thị Thanh Nhi DD13A1.1 235 Chưa đạt 130 Chưa đạt Thi lại
45 32295 H' Zenni Niê DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
46 31863 Nguyễn Hoàng Oanh DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
47 32252 Nguyễn Thị Mai Phương DD13A1.1 220 Chưa đạt 110 Chưa đạt Thi lại
48 32220 Trần Thị Bích Phương DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
49 32191 Trần Đặng Như  Quỳnh DD13A1.1 305 Chưa đạt 170 Chưa đạt Thi lại
50 31779 Nguyễn Thịnh DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
51 32113 Huỳnh Lệ Thu DD13A1.1 245 Chưa đạt 125 Chưa đạt Thi lại
52 31755 Võ Thị Bích Thuỳ DD13A1.1 240 Chưa đạt 155 Chưa đạt Thi lại
53 32278 Nguyễn Thị Thuỷ DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
54 32206 Phan Thị Lệ  Thuỷ DD13A1.1 265 Chưa đạt 155 Chưa đạt Thi lại
55 32344 Hồ Thị Ngọc Thúy DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
56 32354 Trần Thị Bích  Thủy DD13A1.1 265 Chưa đạt 160 Chưa đạt Thi lại
57 32131 Hoàng Thị Thanh Trinh DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
58 31828 Hồ Hữu Nhật Trung DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
59 32287 Phan Thị  Tuyền DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
60 32268 Huỳnh Thị Ngọc Ý DD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
61 32253 Nguyễn Thị Hà KT13A1.1 185 Chưa đạt 180 Chưa đạt Thi lại
62 31841 Võ Thị Thu Hiền KT13A1.1 145 Chưa đạt 190 Chưa đạt Thi lại
63 32309 Đường Thị Thanh Huyền KT13A1.1 260 Chưa đạt 350 Chưa đạt Thi lại
64 32077 Trần Lê Hoàng Khánh KT13A1.1 160 Chưa đạt 285 Chưa đạt Thi lại
65 31861 Võ Thị Kiều  Linh KT13A1.1 170 Chưa đạt 370 Chưa đạt Thi lại
66 31666 Dương Tố Nga KT13A1.1 125 Chưa đạt 260 Chưa đạt Thi lại
67 31643 Huỳnh Thị Yến Phương KT13A1.1 160 Chưa đạt 190 Chưa đạt Thi lại
68 31624 Hoàng Ngọc  Sáng KT13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
69 32208 Trần Diệu Thơ KT13A1.1 0 Chưa đạt 330 Chưa đạt Thi lại
70 31693 Hoàng Lê Bảo Trâm KT13A1.1 205 Chưa đạt 310 Chưa đạt Thi lại
71 32189 Nguyễn Thị Tuyết  Trinh KT13A1.1 180 Chưa đạt 260 Chưa đạt Thi lại
72 31816 Huỳnh Thị Phương Dung QK13A1.1 180 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
73 31460 Nguyễn Thành Dũng QK13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
74 32227 Bùi Thị Bích Hà QK13A1.1 235 Chưa đạt 305 Chưa đạt Thi lại
75 32002 Nguyễn Thị Hiền QK13A1.1 0 Chưa đạt 420 Chưa đạt Thi lại
76 39237 Lưu Thái An Hòa QK13A1.1 105 Chưa đạt 135 Chưa đạt Thi lại
77 32366 Dương Thị  Ngọc QK13A1.1 200 Chưa đạt 190 Chưa đạt Thi lại
78 39234 Nguyễn Thị Thảo Nguyên QK13A1.1 105 Chưa đạt 250 Chưa đạt Thi lại
79 32080 Huỳnh Ngọc Tài QK13A1.1 0 Chưa đạt 175 Chưa đạt Thi lại
80 32314 Trương Thị Thuận QK13A1.1 165 Chưa đạt 200 Chưa đạt Thi lại
81 32358 Lý Thị Ngọc Trang QK13A1.1 175 Chưa đạt 215 Chưa đạt Thi lại
82 32042 Đinh Thị Phương Trinh QK13A1.1 220 Chưa đạt 350 Chưa đạt Thi lại
83 31856 Trần Thị Như Trinh QK13A1.1 185 Chưa đạt 230 Chưa đạt Thi lại
84 32341 Trần Văn Vấn QK13A1.1 190 Chưa đạt 415 Chưa đạt Thi lại
85 32301 Huỳnh Hoàng Vũ QK13A1.1 0 Chưa đạt 205 Chưa đạt Thi lại
86 39235 Hồ Thị Yến QK13A1.1 200 Chưa đạt 305 Chưa đạt Thi lại
87 31820 Trần Ngọc Ân QL13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
88 32332 Phan Thị Kiều Diễn QL13A1.1 265 Chưa đạt 130 Chưa đạt Thi lại
89 32081 Phạm Thị Mỹ  Duyên QL13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
90 32195 Trương Mỹ  Duyên QL13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
91 31904 Trần Thị Thu  Hà QL13A1.1 260 Chưa đạt 110 Chưa đạt Thi lại
92 32254 Huỳnh Thị Minh Hiếu QL13A1.1 315 Chưa đạt 290 Chưa đạt Thi lại
93 31927 Lê Tấn Hoàng QL13A1.1 240 Chưa đạt 150 Chưa đạt Thi lại
94 32367 Nguyễn Văn Hùng QL13A1.1 235 Chưa đạt 450 Đạt Cấp bằng
95 32032 Tô Thị  Hướng QL13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
96 32031 Võ Chiến Hữu QL13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
97 31835 Phạm Thị Ánh Mai QL13A1.1 185 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
98 31633 Nguyễn Thị Nang QL13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
99 32331 Lê Thị Tuyết Nhung QL13A1.1 280 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
100 32039 Dương Văn Pha QL13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
101 31774 Nguyễn Mậu Truyết Phô QL13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
102 31684 Nguyễn Thị Hà  Phương QL13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
103 32349 Võ Sỉ  Tài QL13A1.1 145 Chưa đạt 460 Đạt Cấp bằng
104 32217 Lê Thị Bích Thảo QL13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
105 31759 Hoàng Thị  Thúy QL13A1.1 340 Chưa đạt 260 Chưa đạt Thi lại
106 32429 Đoàn Thị Thũy QL13A1.1 340 Chưa đạt 220 Chưa đạt Thi lại
107 32112 Dương Ngọc Quỳnh Trâm QL13A1.1 295 Chưa đạt 240 Chưa đạt Thi lại
108 32011 Cao Đăng  Trung QL13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
109 31561 Nguyễn Thị Tuyền QL13A1.1 190 Chưa đạt 170 Chưa đạt Thi lại
110 31795 Lê Ngọc Duy QN13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
111 32198 Nguyễn Thị Kim Huệ QN13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
112 31655 Nguyễn Thị Bích  Loan QN13A1.1 230 Chưa đạt 265 Chưa đạt Thi lại
113 32455 Huỳnh Thị Thu Trang QN13A1.1 210 Chưa đạt 165 Chưa đạt Thi lại
114 31735 Võ Thị Thùy Trang QN13A1.1 0 Chưa đạt 300 Chưa đạt Thi lại
115 32460 Trần Quốc Đạt QV13A1.1 80 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
116 32228 Võ Thị  Diêu QV13A1.1 175 Chưa đạt 185 Chưa đạt Thi lại
117 32230 Võ Thị Minh Đường QV13A1.1 210 Chưa đạt 255 Chưa đạt Thi lại
118 32087 Hồ Minh Hiền QV13A1.1 155 Chưa đạt 150 Chưa đạt Thi lại
119 32355 Nguyễn Thị Kim Kiều QV13A1.1 190 Chưa đạt 225 Chưa đạt Thi lại
120 32457 Trần Trung Nghĩa QV13A1.1 155 Chưa đạt 170 Chưa đạt Thi lại
121 32274 Nguyễn Thị Xuân Nguyên QV13A1.1 225 Chưa đạt 160 Chưa đạt Thi lại
122 32424 Bơ Nướch Phát QV13A1.1 200 Chưa đạt 375 Chưa đạt Thi lại
123 32146 Mai Xuân Quang QV13A1.1 160 Chưa đạt 155 Chưa đạt Thi lại
124 32218 Đỗ Thị Minh Quý QV13A1.1 260 Chưa đạt 330 Chưa đạt Thi lại
125 32360 Hoàng Thị Quỳnh Thơm QV13A1.1 120 Chưa đạt 200 Chưa đạt Thi lại
126 31818 Đỗ Thị Thanh  Thủy QV13A1.1 215 Chưa đạt 325 Chưa đạt Thi lại
127 31487 Bùi Thị Mỹ Trân  QV13A1.1 240 Chưa đạt 180 Chưa đạt Thi lại
128 31618 Nguyễn Thị Cẩm  Tú QV13A1.1 0 Chưa đạt 215 Chưa đạt Thi lại
129 32385 Lê Ngọc Hân XC13A1.1 115 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
130 31946 Hoàng Đình Khôi XC13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
131 31932 Bùi Đình  Thái XC13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
132 31769 Đặng Thanh Vũ XC13A1.1 190 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
133 32034 Lê Văn Dũng XD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
134 31606 Ngô Dũng XD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
135 31780 Võ Tấn Hà XD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
136 31858 Nguyễn Văn Lương XD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
137 32055 Phạm Ngọc  Minh XD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
138 32225 Nguyễn Quốc Ngữ XD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
139 32359 Huỳnh Lê Tiền XD13A1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
140 33974 Ngô Văn Ánh CD14B1.1 130 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
141 34084 Phan Trùng Dương CD14B1.1 120 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
142 33811 Nguyễn Xuân Hiền CD14B1.1 140 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
143 34119 Nguyễn Phúc Kha CD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
144 33220 Lê Văn  Lực CD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
145 34333 Trần Nhật Nam CD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
146 33347 Lê Đình Anh Quốc CD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
147 33613 Trương Văn Sơn CD14B1.1 180 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
148 33246 Lê Công Thuận CD14B1.1 95 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
149 33643 Hoàng Như Viên CD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
150 33952 Nguyễn Viết Phong CT14B1.11 310 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
151 33496 Nguyễn Tuấn Phi CT14B1.14 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
152 32738 Nguyễn Thảo Phong CT14B1.14 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
153 34028 Hà Thị Mỹ Ánh DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
154 33896 Phạm Thị Kim Chi DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
155 33555 Hồ Thị Diễm DD14B1.1 0 Chưa đạt 355 Đạt Cấp bằng
156 33559 Đoàn Thị Hạnh Dung DD14B1.1 195 Chưa đạt 355 Đạt Cấp bằng
157 33387 Nguyễn Thị Dung DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
158 33906 H' Muyn Êya DD14B1.1 0 Chưa đạt 360 Đạt Cấp bằng
159 34892 Đỗ Thị Xuân Hạnh DD14B1.1 0 Chưa đạt 355 Đạt Cấp bằng
160 33265 Trần Thị Mỹ Hạnh DD14B1.1 0 Chưa đạt 365 Đạt Cấp bằng
161 34143 Lương Thị Hoàng Hảo DD14B1.1 175 Chưa đạt 385 Đạt Cấp bằng
162 33560 Nguyễn Văn Hiếu DD14B1.1 0 Chưa đạt 350 Đạt Cấp bằng
163 33553 Đặng Thị Hồng DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
164 34900 Mai Thị Huyền DD14B1.1 0 Chưa đạt 350 Đạt Cấp bằng
165 34905 Nguyễn Thanh Huyền DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
166 34150 Nguyễn Thị Thu Linh DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
167 34032 Lưu Thị Kim Lý DD14B1.1 0 Chưa đạt 360 Đạt Cấp bằng
168 33252 Huỳnh Thị Tuyết Mai DD14B1.1 335 Chưa đạt 350 Đạt Cấp bằng
169 33696 Nguyễn Thị Thanh Nga DD14B1.1 0 Chưa đạt 350 Đạt Cấp bằng
170 33743 Nguyễn Hoài Ngân DD14B1.1 0 Chưa đạt 360 Đạt Cấp bằng
171 32722 Đoàn Thị Ngọc DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
172 33288 Bùi Diễm Kim Nhàn DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
173 29034 Ksor  Noanh DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
174 34146 Trương Thanh Pháp DD14B1.1 0 Chưa đạt 350 Đạt Cấp bằng
175 33701 Trần Thị Lan Phương DD14B1.1 210 Chưa đạt 385 Đạt Cấp bằng
176 32739 Lê Thị Thúy Quỳnh DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
177 34133 Nguyễn Thị Mạnh Quỳnh DD14B1.1 190 Chưa đạt 350 Đạt Cấp bằng
178 33455 Lê Thị Bích Sáng DD14B1.1 360 Đạt     Cấp bằng
179 34821 Châu Ngọc Sự DD14B1.1 0 Chưa đạt 355 Đạt Cấp bằng
180 33967 Kiều Thị Tây DD14B1.1 375 Đạt     Cấp bằng
181 33176 Nguyễn Thị Kim Thảo DD14B1.1 170 Chưa đạt 240 Chưa đạt Thi lại
182 34893 Nguyễn Thị Ngọc Thảo DD14B1.1 250 Chưa đạt 130 Chưa đạt Thi lại
183 34039 Đoàn Thị Mỹ Thạo DD14B1.1 190 Chưa đạt 120 Chưa đạt Thi lại
184 33758 Đặng Thị Ngọc Thêm DD14B1.1 135 Chưa đạt 355 Đạt Cấp bằng
185 34727 Đinh Nguyễn Thanh Thiện DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
186 33989 Lê Ánh Thọ DD14B1.1 205 Chưa đạt 355 Đạt Cấp bằng
187 33637 Bùi Thị Thu Thủy DD14B1.1 315 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
188 33360 Phan Thị Thu Trang DD14B1.1 175 Chưa đạt 370 Đạt Cấp bằng
189 34005 Trương Thùy Trang DD14B1.1 0 Chưa đạt 355 Đạt Cấp bằng
190 34050 Võ Thị Huyền Trang DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
191 34052 Huỳnh Thị Kiều Trinh DD14B1.1 0 Chưa đạt 245 Chưa đạt Thi lại
192 33282 Lê Thị Cẩm Tú DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
193 33517 Nguyễn Văn Uyên DD14B1.1 380 Đạt     Cấp bằng
194 33261 Trần Thị Hồng Vân DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
195 34852 Nguyễn Tấn Vũ DD14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
196 33410 Nguyễn Thị Hà Vy DD14B1.1 0 Chưa đạt 195 Chưa đạt Thi lại
197 33650 Nguyễn Thị Mỹ Diễm DL14B1.1 0 Chưa đạt 295 Chưa đạt Thi lại
198 33406 Đặng Ngọc Thu Hằng DL14B1.1 0 Chưa đạt 450 Đạt Cấp bằng
199 33615 Nguyễn Văn Hoàng DL14B1.1 0 Chưa đạt 145 Chưa đạt Thi lại
200 33247 Nguyễn Chí Phú DL14B1.1 0 Chưa đạt 40 Chưa đạt Thi lại
201 30239 Nguyễn Đức Bình KT14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
202 33692 Phạm Văn Cảm KT14B1.1 0 Chưa đạt 140 Chưa đạt Thi lại
203 33872 Nguyễn Quốc Đạt KT14B1.1 0 Chưa đạt 270 Chưa đạt Thi lại
204 34140 Huỳnh Văn Hải KT14B1.1 0 Chưa đạt 240 Chưa đạt Thi lại
205 34086 Nguyễn Đức Bảo Hoàng KT14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
206 34770 Đinh Thị Thanh Huyền KT14B1.1 0 Chưa đạt 180 Chưa đạt Thi lại
207 33847 Huỳnh Nhật Lệ KT14B1.1 0 Chưa đạt 160 Chưa đạt Thi lại
208 35005 Nguyễn Thị Mỹ Linh KT14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
209 33760 Nguyễn Thị Tuyết Nhung KT14B1.1 0 Chưa đạt 220 Chưa đạt Thi lại
210 33138 Phan Thị Hoàng Oanh KT14B1.1 0 Chưa đạt 160 Chưa đạt Thi lại
211 33435 Võ Đình  Phiên KT14B1.1 0 Chưa đạt 250 Chưa đạt Thi lại
212 33577 Nguyễn Thị Như Thạch KT14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
213 34014 Hoàng Hữu Thắng KT14B1.1 0 Chưa đạt 180 Chưa đạt Thi lại
214 34857 Trần Thị Thanh Thảo KT14B1.1 0 Chưa đạt 110 Chưa đạt Thi lại
215 33766 Mai Thị Thương KT14B1.1 0 Chưa đạt 240 Chưa đạt Thi lại
216 33723 Phạm Kim Tiền KT14B1.1 0 Chưa đạt 190 Chưa đạt Thi lại
217 33750 Trần Thị Thùy Trinh KT14B1.1 0 Chưa đạt 140 Chưa đạt Thi lại
218 34222 Bùi Quốc Kha QK14B1.1 120 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
219 34229 Đặng Hồng Thảo QK14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
220 39238 Hoàng Thị Thu Thảo QK14B1.1 155 Chưa đạt 200 Chưa đạt Thi lại
221 33722 Huỳnh Đông Thảo QK14B1.1 240 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
222 34105 Lê Thị Thanh Thúy QK14B1.1 335 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
223 33991 Trần Văn Trí QK14B1.1 240 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
224 34164 Phan Gia Triết QK14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
225 34864 Phạm Văn Tuấn QK14B1.1 260 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
226 34101 Lê Công Triệu Trường Giang QV14B1.1 0 Chưa đạt 185 Chưa đạt Thi lại
227 33156 Bùi Thị Ngọc Hiệp QV14B1.1 0 Chưa đạt 200 Chưa đạt Thi lại
228 32816 Lê Thị Hồng Huệ QV14B1.1 0 Chưa đạt 145 Chưa đạt Thi lại
229 33293 Hà Thị Thu Hương QV14B1.1 0 Chưa đạt 130 Chưa đạt Thi lại
230 33341 Trần Thị Thu Trinh QV14B1.1 0 Chưa đạt 180 Chưa đạt Thi lại
231 33475 Huỳnh Kim Điệp XC14B1.1 165 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
232 34051 Nguyễn Văn Lớn XC14B1.1 140 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
233 34148 Hà Đức Quốc XC14B1.1 155 Chưa đạt 140 Chưa đạt Thi lại
234 35012 Lê Chiến Thắng XC14B1.1 175 Chưa đạt 125 Chưa đạt Thi lại
235 32878 Trần Thị Thùy Trang XC14B1.1 0 Chưa đạt 0 Chưa đạt Thi lại
236 33492 Nguyễn Như Ý XC14B1.1 115 Chưa đạt 150 Chưa đạt Thi lại
237 34161 Nguyễn Hùng Cường XD14B1.1 0 Chưa đạt 190 Chưa đạt Thi lại
238 33211 Hoàng Mậu Giang XD14B1.1 0 Chưa đạt 125 Chưa đạt Thi lại
239 32796 Phạm Văn Trung Hải XD14B1.1 0 Chưa đạt 115 Chưa đạt Thi lại
240 33754 Nguyễn Thế Lực XD14B1.1 0 Chưa đạt 60 Chưa đạt Thi lại
241 33878 Đặng Chí Rin XD14B1.1 0 Chưa đạt 70 Chưa đạt Thi lại
242 33966 Hồ Đắc Tiến XD14B1.1 0 Chưa đạt 100 Chưa đạt Thi lại

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • LỊCH THI TỐT NGHIỆP (LÝ THUYẾT)
  • KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - ĐỢT 2
  • LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018: HỌC PHẦN TIẾNG ANH CÁC LỚP: CE1018, CE2011, 2012, CE3004, 3006
  • KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2017-2018
  • THÔNG BÁO: Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 01/05
  • LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT CĐR TIẾNG ANH
  • THÔNG BÁO: Kế hoạch đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học năm 2018
  • THÔNG BÁO: Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2018
  • THÔNG BÁO: V/v nghỉ Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018
  • LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018