Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |    Giảng viên    |    Nghiên cứu KH    |    Tuyển sinh
THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Danh sách thi IELTS ngày 13/1/2017 - 12/01/2017

Sinh viên có mặt tại phòng thi vào lúc:

- 7h30 - Sáng 13/01/2017: thi Nghe, Đọc, Viết

- 13h30 - Chiều 13/01/2017: thi Nói

Xem danh sách phòng thi tại đây: Download


<<<

  

Thông tin liên quan

  • DANH SÁCH THI CHUẨN ĐẦU RA IELTS THÁNG 6/2017
  • Lịch thi tốt nghiệp khóa 2013-2017
  • Lịch thi kết thúc học phần Tiếng Anh không chuyên
  • Thông báo: Khảo sát trình độ tiếng Anh theo định hướng IELTS
  • KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ II (GIAI ĐOẠN 2) - NĂM HỌC 2016-2017
  • Thông báo v.v triển khai thời gian nghỉ hè và tổ chức các lớp học kỳ hè - Năm học 2016-2017
  • LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017
  • LỊCH KHẢO SÁT TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA
  • Về việc triển khai mở lớp luyện thi TOEIC cho sinh viên 13A1 và 14B1 theo chuẩn Tiếng Anh đầu ra của Trường
  • Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017