Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |       Nghiên cứu KH   
LIÊN HỆ

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á (Mã trường: DAD)
33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.519929 - 0236.519991
Website: www.donga.edu.vn - Email: tuyensinh@donga.edu.vn


Đơn vị Cán bộ tư vấn Số điện thoại E-mail

Khoa Ngoại ngữ
Điện thoại: 02363.828.554

Nguyễn Ngọc Hà
Trần Thị Thu Phương
0973.112.207
01224.513.477
hann@donga.edu.vn
phuongttt@donga.edu.vn

 

 

 Facebook