Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |       Nghiên cứu KH   
GÓC TIẾNG ANH
Bài dịch: Phương pháp học tiếng Anh có hiệu quả - 26/10/2017


-  Study English I: Activating Your Vocabulary

Activate your vocabulary by thinking or speaking briefly about the subject you are about to work on. For example, if you are going to study English on topics that focuses on vacations, take a moment to think about your last vacation, what you did, what you enjoyed, etc. This simple exercise will help your brain warm-up to vocabulary that you are likely to encounter as you study English about this particular subject.

- Study English II: Activating Your Grammar

Activate your grammar by thinking about the general grammar area before you begin to study. For example, if you are going to study English grammar focusing on the past, stop to think about what you did last weekend, where you went, etc. to help activate what you already understand about using the past. As with activating vocabulary, you'll help your brain bring up what it knows about the past simple in an easy way before you begin to focus on studying English grammar in detail.

- Study English III: Singing a Song

Before class begins, or before you sit down to study English sing a song in English to yourself. Make sure to use a song that you understand and know very well. This short and fun exercise will help your brain focus on the English language in a relaxing manner. It's important to be relaxed when you study English! Singing a song also helps activate the creative side of your brain which can help you come up with more examples as your practice conversation or do some creative writing.

- Study English IV: Typing a Short Paragraph in English

If you going to study English at your desk, begin by typing a simple paragraph in English. You can type about your day, your hobbies, your friends, etc. Anything will do. Typing helps activate the kinetic part of your brain that helps improve learning through physical activity. I also recommend typing while you study your English grammar. This will help solidify your knowledge with movement.

- Study English V: A Thousand Words ...

As the saying goes in English: A picture is worth a thousand words. Help activate the creative side of your brain by trying to describe a photo or other image. You can combine use this also to activate your vocabulary by choosing a picture that has something to do with the subject your are going to study in English.

Study English - Tips for Success

Here are some tips for success to help you as you study English.

- Study English Every Day

It's important to study English every day. However, don't exaggerate! Study for thirty minutes every day instead of two hours once a week. Short, steady practice is much better for learning than long periods on an irregular basis. This habit of studying English every day will help keep English in your brain fresh.

- Study English Using Different Methods to Learn

Don't just use one way to study English. Use a variety of methods which will help all the parts of your brain (multiple intelligences) help you. For example, if you are learning new vocabulary, create a word map, describe a picture, make a list and study that, type out the words five times. All of these methods together help to reinforce your learning.

- Study English by Finding some Friends

There is nothing like having a few friends to study English together. You can practice the exercises together, have conversations together (in English!), and, as you study English together, help each other with exercises you may not understand.

- Study English by Choosing Topics that Interest You

One of the most important things to do is to study English using topics that you like. This will help motivate you because you will also be learning about a topic you find interesting while you study English.

 

Bản dịch tiếng Việt:

- Học tiếng Anh tôi: Kích hoạt vựng của bạn

Kích hoạt từ vựng của bạn bằng cách suy nghĩ hoặc nói ngắn gọn về chủ đề mà bạn muốn làm việc trên. Ví dụ, nếu bạn đang  học tiếng Anh về các chủ đề tập trung vào các kỳ nghỉ, dành vài phút để suy nghĩ về kỳ nghỉ cuối cùng của bạn , những gì bạn đã làm, những gì bạn thích, vv bài tập đơn giản này sẽ giúp não của bạn khởi động vào vốn từ vựng mà bạn rất có thể gặp khi bạn học tiếng Anh về chủ đề đặc biệt này.

- Học tiếng Anh II: Kích hoạt Ngữ pháp của bạn

Kích hoạt ngữ pháp của bạn bằng cách nghĩ về khu vực ngữ pháp chung trước khi bạn bắt đầu nghiên cứu. Ví dụ, nếu bạn đang học ngữ pháp tiếng Anh tập trung vào quá khứ, dừng lại để suy nghĩ về những gì bạn đã làm cuối tuần trước, nơi bạn đã đi, vv để giúp kích hoạt những gì bạn đã hiểu về việc sử dụng quá khứ. Như với kích hoạt từ vựng, bạn sẽ giúp bộ não của bạn mang đến những gì nó biết về quá khứ đơn trong một cách dễ dàng trước khi bạn bắt đầu tập trung vào học ngữ pháp tiếng Anh một cách chi tiết.

- Học tiếng Anh III: Hát một bài hát

Trước khi lớp học bắt đầu, hoặc trước khi bạn ngồi xuống để học tiếng Anh hãy hát một bài hát bằng tiếng Anh cho chính mình. Hãy chắc chắn để sử dụng một bài hát mà bạn hiểu và biết rất rõ. Tập thể dục ngắn và thú vị này sẽ giúp bộ não của bạn tập trung vào ngôn ngữ tiếng Anh một cách thư giãn. Điều quan trọng là để được thư giãn khi bạn học tiếng Anh! Hát một bài hát cũng giúp kích hoạt các bên sáng tạo của bộ não của bạn, có thể giúp bạn đưa ra nhiều ví dụ như cuộc trò chuyện thực hành của bạn hoặc làm một số văn bản sáng tạo.

- Học tiếng Anh IV: Gõ một đoạn ngắn bằng tiếng Anh

Nếu bạn đi học tiếng Anh tại bàn của bạn, bắt đầu bằng cách gõ một đoạn văn đơn giản bằng tiếng Anh. Bạn có thể gõ về ngày của bạn, sở thích của bạn, bạn bè của bạn, vv Bất cứ điều gì sẽ làm. Đánh máy giúp kích hoạt các phần động học của bộ não của bạn giúp cải thiện học tập thông qua hoạt động thể chất. Tôi cũng khuyên bạn gõ trong khi bạn học ngữ pháp tiếng Anh của bạn. Điều này sẽ giúp củng cố kiến thức của bạn .

- Học tiếng Anh V: A Thousand Words ...

Như câu nói: Một bức tranh trị giá một ngàn chữ. Hãy kích hoạt các bên sáng tạo của bộ não của bạn bằng cách cố gắng  mô tả một bức tranh hoặc hình ảnh khác. Bạn có thể kết hợp dùng cách này để kích hoạt từ vựng của bạn bằng cách chọn một hình ảnh có liên quan với các chủ đề bạn đang học.

Học tiếng Anh - Lời khuyên cho thành công

Dưới đây là một số lời khuyên  giúp bạn học tiếng Anh thành công

- Học tiếng Anh mỗi ngày

Điều quan trọng là  học tiếng Anh mỗi ngày. Tuy nhiên, không phóng đại! Học ba mươi phút mỗi ngày thay vì hai giờ mỗi tuần một lần. Tóm lại, thực hành ổn định tốt hơn nhiều cho việc học tập hơn trong thời gian dài không thường xuyên. Thói quen học tiếng Anh mỗi ngày sẽ giúp giữ cho tiếng Anh trong bộ não của bạn mới mẻ.

- Học tiếng Anh: Sử dụng phương pháp khác nhau để học

Đừng sử dụng một cách để học tiếng Anh. Sử dụng một loạt các phương pháp này sẽ giúp tất cả các phần của bộ não của bạn (đa trí tuệ) giúp bạn. Ví dụ, nếu bạn đang học từ vựng mới, tạo ra một bản đồ từ, mô tả một bức tranh, liệt kê, ghi ra mỗi từ năm lần. Tất cả các phương pháp này  giúp tăng cường việc học tập của bạn.

- Học tiếng Anh bằng cách tìm một số bạn bè

Không có gì bằng có một vài người bạn để học tiếng Anh cùng nhau. Bạn có thể thực hành các bài tập với nhau, trò chuyện với nhau (bằng tiếng Anh), và, khi bạn học tiếng Anh với nhau hãy giúp đỡ lẫn nhau  các bài tập bạn có thể không hiểu.

- Học tiếng Anh bằng cách chọn chủ đề mà bạn quan tâm

Một trong những điều quan trọng nhất để làm là học tiếng Anh sử dụng chủ đề mà bạn thích. Điều này sẽ giúp thúc đẩy bạn bởi vì bạn cũng sẽ được học về một chủ đề bạn thấy thú vị khi bạn học tiếng Anh.

Nguồn: http://esl.about.com/od/intermediateenglish/a/study_english.htm

 

 

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Using Idioms in the IELTS Speaking Test
  • Employment - Các từ vựng khi viết hồ sơ xin việc
  • 100 từ vựng về các loài động vật trong tiếng Anh
  • Học tiếng Anh qua các tài liệu Best Seller
  • 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán
  • 10 cách nói cảm ơn tiêu chuẩn trong e-mail Tiếng Anh
  • Các câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng phần 2
  • Các câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng phần 1
  • Câu chúc mừng năm mới 2018 bằng tiếng Anh và tiếng Việt hay và ý nghĩa nhất
  • 7 Mẹo Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất Ai Cũng Làm Được