Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |       Nghiên cứu KH    |    Tuyển sinh
GÓC TIẾNG ANH
Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh - 26/10/2017

Ngoài những giới từ quen thuộc như on, it, at, under, to chúng ta vẫn còn rất nhiều giới từ khác cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng trong tiếng Anh như:

- across: băng qua (đường)

Ex: He goes across the street.

- around: vòng qua

Ex: He goes on a tour around the city.

- away from ...: đi khỏi ...

Ex: He goes away from his city for his holiday.

- down: xuống

Ex: He put the down and thought about what he had read.

- up: lên

Ex: The price of petrol is going up.

- into: vào trong

Ex: He came into the room.

- off: ra khỏi

Ex: He took off the coat.

- under: ở dưới

Ex: He lies under the bed to hide himself.

- out: ở ngoài

Ex: She goes out in the rain.

- over: đi qua (sông, cây cầu)

Ex: The car goes over the bridge.

- past: đi ngang qua

Ex: She goes past us on the street.

- toward: hướng về

Ex: They went toward us.

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Bài dịch: Ngôn ngữ - trẻ em thụ đắc ngôn ngữ của chúng như thể nào?
  • Từ vựng dành cho IELTS chủ đề phim và sách
  • Bài dịch: Phương pháp học tiếng Anh có hiệu quả
  • Những cặp từ gây nhầm lẫn cho người học tiếng Anh
  • Những tiền tố - hậu tố lạ trong tiếng Anh
  • Đọc tiếng Anh giúp phát triển kỹ năng giao tiếp như thế nào?
  • Hai cách phát âm chữ L trong tiếng Anh
  • Cách diến tả cảm xúc hân hoan của mình bằng tiếng Anh
  • Phương pháp nghe tiếng Anh hiệu quả
  • 100 từ vựng về các loài động vật trong tiếng Anh