Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |       Nghiên cứu KH   
GÓC TIẾNG ANH
Học tiếng Anh qua các tài liệu Best Seller - 30/06/2017

Dưới đây là tài liệu sưu tầm khá hay của các tác giả nổi tiếng, và là những tài liệu best seller. Các bạn coi tên sách ở cuối link.

 1. http://letitbit.net/download/84129.87685f14fd82eaf923c8e90e3093/Too_big_to_fail_-_Adrew_Sorkin.pdf.html
 2. http://letitbit.net/download/01466.0edbd0680f2d49ef10709588e4a3/What_they_teach_you_at_Harvard_Business_School_-_Philip_Delves_Broughton_.pdf.html
 3. http://letitbit.net/download/78049.7a69b39b2b35e235af095ffd9f3d/Talent_is_Overrated_-_Geoffrey_Colvin.pdf.html
 4. http://letitbit.net/download/74476.71ac582bb0aebbd817d28b35563d/The_Hard_Truth_about_Soft_Skills_-_Peggy_Klause.pdf.html
 5. http://letitbit.net/download/10687.1447257bc046bfaa933439e5baeb/The_Art_of_Deception_-_Kevin_Mitnick.pdf.html
 6. http://letitbit.net/download/80206.84e6e25b228ce3bfa2c36405ca1a/Strengths_Based_Leadership_-_Tom_Rath___Barry_Conchie.pdf.html
 7. http://letitbit.net/download/12911.12e387c341932e8da87c094ec5e8/Peak_Learning_-_How_to_Create_Your_own_Lifelong_Education_Program_for_Personal_Enlightenment_and_Pro.html
 8. http://letitbit.net/download/01763.08ebb9cd9cc650dc57365cf11f61/Optimal_Thinking_How_To_Be_Your_Best_Self_-_Rosalene_Glickman__Ph.D..PDF.html
 9. http://letitbit.net/download/08225.00c839180885e8d2d7ff0041b9af/Outliers_-_Malcolm_Gladwell_(NYTimes_Bestseller).pdf.html
 10. http://letitbit.net/download/82027.82620ed072d31bd1ef14ffec8fe2/Good_to_Great_-_Jim_Collins_(_90_Amazon_Bestseller_List).pdf.html
 11. http://letitbit.net/download/27193.2cdb054d150ee64325c1ee8998ae/Oprah_A_Biography_-_Kitty_Kelley_(NYTimes_Bestseller).pdf.html
 12. http://letitbit.net/download/33477.3b373953477e1261e96769f86ef0/How_To_Make_People_Like_You_In_90_Seconds_Or_Less_-_Nicholas_Boothman.pdf.html
 13. http://letitbit.net/download/01919.06825bafa522b959298b0e8f5efa/Get_the_Life_You_Want_-_Richard_Bandler.pdf.html
 14. http://letitbit.net/download/02448.0a5ccac2776cd507f96c54dd5680/Excuses_Begone__How_to_Change_Lifelong__Self-Defeating_Thinking_Habits_-_Dr._Wayne_W._Dyer.pdf.html
 15. http://letitbit.net/download/05631.08987f217f8ba6438e271302b5bc/Frogs_into_Princes_-_NLP_-_Richard_Bandler___John_Grinder.pdf.html
 16. http://letitbit.net/download/36465.35bf1cf3d559da026d14a8a38c04/Free_To_Choose_-_A_Personal_Statement_-_Friedman___Rose_Milton.pdf.html
 17. http://letitbit.net/download/80053.800a30cbc96684255b83e22bf880/Free_To_Choose_-_A_Personal_Statement_-_Friedman___Rose_Milton.pdf.html
 18. http://letitbit.net/download/77951.7947c832fa9ee97047e5d9309f3b/A_Big_Book_of_NLP_Techniques_-_Shlomo_Vaknin.pdf.html
 19. http://letitbit.net/download/49948.4aa41ed925522b15de1b765dd6dd/Emotional_Intelligence_-_Gerald_Matthews_.pdf.html
 20. http://letitbit.net/download/28252.272bec8b8810e9b33fb3ad674a3b/Drive_-_Daniel_H._Pink_(_152_Amazon_Bestseller_List).pdf.html
 21. http://letitbit.net/download/43081.43dc19a57811f4e3bcd3c61f3b3e/CharacterizationInternalDefectsOpenDieForging.pdf.html
 22. http://letitbit.net/download/35349.3062c634cb6e853bcbed246d79c9/Blink_-_The_Power_of_Thinking_without_Thinking_-_Malcolm_Gladwell_(NYTimes_Bestseller).pdf.html
 23. http://letitbit.net/download/99720.9b4db5712541cc7bedf688e309fd/Awaken_the_Giant_Within_-_Anthony_Robbins.pdf.html
 24. http://letitbit.net/download/74970.786856b05d9d4c90c5dbe87cc346/An_Inquiry_into_the_Nature_and_Causes_of_the_Wealth_of_Nations_-_Adam_Smith.pdf.html
 25. http://letitbit.net/download/46149.4bac6a5af5fb4549eea9820d6bcd/Act_Like_A_Lady_-_Think_Like_A_Man_-_Steve_Harvey.pdf.html
 26. http://letitbit.net/download/27706.2b8b0b161c7dc9bc142e1222b4a5/8_Minute_Meditation_Quiet_Your_Mind._Change_Your_Life.pdf.html


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Using Idioms in the IELTS Speaking Test
 • Employment - Các từ vựng khi viết hồ sơ xin việc
 • 100 từ vựng về các loài động vật trong tiếng Anh
 • Học tiếng Anh qua các tài liệu Best Seller
 • 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán
 • 10 cách nói cảm ơn tiêu chuẩn trong e-mail Tiếng Anh
 • Các câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng phần 2
 • Các câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng phần 1
 • Câu chúc mừng năm mới 2018 bằng tiếng Anh và tiếng Việt hay và ý nghĩa nhất
 • 7 Mẹo Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất Ai Cũng Làm Được