Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Chương trình đào tạo    |    Danh sách môn học    |       Nghiên cứu KH   
GÓC TIẾNG ANH
Hướng dẫn làm bài thi Toeic hiệu quả - 18/05/2017

Guidelines for taking the TOEIC test

Here are some guidelines that help you do well on the new TOEIC test.

1. Be on time.

2. Make your self comfortable

3. Sit as close to the audio sources as possible.

4. Read the directions carefully.

Before beginning the test, you will read a set of general directions. You will also be given specific directions as to how to answer each part of the test. Study the directions and the sample questions in this book carefully so that you will be familiar with the test format.

5. Work rapidly and carefully.

When you take the test, do not spend too much time on any one question. Work as fast as you can.

6. Do not take notes.

While you are taking the exam, do not make any notes on your answer sheet or on any other piece of paper.

7. Guess.

8. Mark only one answer per question.

Questions with more than one answer marked will be counted wrong even if one of the answers marked is correct.

9. Follow the directions of the test examiners.

If you do not follow the rules during the test, your score may not be counted.

10. Look over your answer sheet

One minute before the test ends, check your answer sheet. Make sure there are no unanswered questions.

 

 

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • 7 Mẹo Học Từ Vựng Tiếng Anh Hiệu Quả Nhất Ai Cũng Làm Được
  • Tìm hiểu Toeic - Part VI
  • Differences between journey, travel, trip
  • Bài dịch: Ngôn ngữ - trẻ em thụ đắc ngôn ngữ của chúng như thể nào?
  • Từ vựng dành cho IELTS chủ đề phim và sách
  • Bài dịch: Phương pháp học tiếng Anh có hiệu quả
  • Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh
  • Những cặp từ gây nhầm lẫn cho người học tiếng Anh
  • Những tiền tố - hậu tố lạ trong tiếng Anh
  • Đọc tiếng Anh giúp phát triển kỹ năng giao tiếp như thế nào?