Hội đồng khoa học

Theo quyết định số 172/QĐ - ĐHĐA ngày 04 tháng 05 năm 2016

 • Ts. Nguyễn Thị Anh Đào

  Ts. Nguyễn Thị Anh Đào

  • Chủ tịch hội đồng quản trị

  • 0913 405 879
  • samlm@donga.edu.vn
 • Ts. Dương Tấn Diệp

  Ts. Dương Tấn Diệp

 • Ths. Lương Minh Sâm

  Ths. Lương Minh Sâm

Thành viên khác

 1. 01. TS. Đỗ Trọng Tuấn
 2. 02. PGS. TS. Lê Thị Liên Thanh
 3. 03. PGS. TS. Đỗ Tú Lan
 4. 04. PGS. TS. Trần Thị Minh Diễm
 5. 05. ThS. BS. Nguyễn Thị Thanh Bình
 6. 06. TS. Trần Ngọc Sơn
 7. 07. NCS. Bùi Văn Viễn
 8. 08. TS. Nguyễn Thế Vinh
 9. 09. ThS. Trương Văn Trí
 10. 10. GS. TS. Trần Hữu Mạnh
 11. 11. ThS. Nguyễn Ngọc Hà
 12. 12. TS. Nguyễn Xuân Thôi
 13. 13. ThS. Nguyễn Lê Hoàng
 14. 14. ThS. Nguyễn Quốc Vương
 15. 15. TS. Trương Đình Châu
 16. 16. TS. Võ Như Quốc
 17. 17. TS. Võ Thị Hoa Ban
 18. 18. NCS. Cao Trí Dũng
 19. 19. TS. Trần Thanh
 20. 20. TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm