THÔNG BÁO KHÁC
Danh mục chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 - 18/04/2015

Danh mục chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 đã được Bộ KH&CN phê duyệt

Xem chi tiết tại file đính kèm


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Công văn Hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2016 của Sở KH&CN TP. Đà Nẵng
  • Thông báo tuyển chọn chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2015