TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
HỘI THẢO "NÂNG CAO KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH" (03/11/2017) - 02/11/2017

Nhằm nâng cao những kiến thức và kỹ năng cho sinh viên ngành Du lịch về: Di sản nền của Du lịch học; vị trí vai trò của Du lịch, phương pháp và tính hiệu quả trong công tác quản lý và tổ chức du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Đông Á phối hợp với Đại học Charles de Gaulle. Lille 3. xây dựng kế hoạch Tổ chức Hội thảo Nâng cao kiến thức chuyên ngành Du lịch, cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 7h30 đến 17h00, ngày 03 tháng 11 năm 2017.

- Địa điểm:  Phòng 709, Trường Đại học Đông Á.

                    33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Diễn giả:

 

Giáo sư, tiến sĩ Lê Hữu Khóa, Quốc tịch: Pháp, số hộ chiếu 13CA40127, Giám đốc Ban Cao học Châu Á, Đại học Charles de Gaulle. Lille 3.

 

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 7 VỀ "KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ MAKETING (CEBMM)" VÀ HỘI THẢO VỀ "KINH DOANH ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG (ICEBA)"
  • HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 19 VỀ "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ" ITAM NGÀY 03 - 06/02/2018
  • Hội thảo “Tăng cường các hoạt động dinh dưỡng lâm sàng và nguồn nhân lực dinh dưỡng” - 27/11/2017
  • Cuộc thi thiết kế và bắn tên lửa nước 2017 - 14/11/2017
  • Hội nghị tập huấn "Phương pháp NCKH trong xu thế CMCN 4.0"
  • HỘI THẢO QUỐC TẾ "BẢO TỒN DI TÍCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH"
  • HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ "ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI CHÂU Á"
  • TẬP HUẤN "KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VÀ DIỄN LUẬN THÔNG TIN"
  • CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN "THỰC HÀNH ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ"
  • Hội thảo "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CHO TRẺ NHỎ VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG