TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Hội nghị tập huấn "Phương pháp NCKH trong xu thế CMCN 4.0" - 18/10/2017

Nhằm nâng cao năng lực NCKH công nghệ theo chuẩn quốc tế trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 cho CBGV và SV; tăng cường gắn kết giữa NCKH, hoạt động đào tạo và ứng dụng thực tiễn

Trường Đại học Đông Á xây dựng kế hoạch tổ chức Tập huấn về “Phương pháp NCKH trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 năm 2017

Nội dung tập huấn bao gồm các vấn đề:

 • NCKH hiệu quả trong xu hướng CMCN 4.0 và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu NASATI;
 • Cách xác định vấn đề nghiên cứu và xây dựng đề cương nghiên cứu;
 • Cách xây dựng nhóm nghiên cứu;
 • Cách viết và gửi đăng bài báo trên các tạp chí ISI

Diễn giả: PGS. TS. Nguyễn Thời Trung (Viện trưởng viện Khoa học tính Toán (INCOS), Đại học Tôn Đức Thắng Tp. Hồ Chí Minh)

- Thời gian: Dự kiến 8h00 - 11h30 ngày 21 tháng 10 năm 2017 (thứ 7).

- Địa điểm: Hội Trường Edison, Trường Đại học Đông Á.

            33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thành phần tham dự:

 

-  Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

- Toàn thể CBGV; Học viên cao học; Đại diện sinh viên mỗi lớp

Đại biểu khách mời

   

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 7 VỀ "KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ MAKETING (CEBMM)" VÀ HỘI THẢO VỀ "KINH DOANH ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG (ICEBA)"
 • HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ 19 VỀ "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ" ITAM NGÀY 03 - 06/02/2018
 • Hội thảo “Tăng cường các hoạt động dinh dưỡng lâm sàng và nguồn nhân lực dinh dưỡng” - 27/11/2017
 • Cuộc thi thiết kế và bắn tên lửa nước 2017 - 14/11/2017
 • HỘI THẢO "NÂNG CAO KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH" (03/11/2017)
 • HỘI THẢO QUỐC TẾ "BẢO TỒN DI TÍCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH"
 • HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ "ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TẠI CHÂU Á"
 • TẬP HUẤN "KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VÀ DIỄN LUẬN THÔNG TIN"
 • CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN "THỰC HÀNH ĐÀM PHÁN QUỐC TẾ"
 • Hội thảo "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CHO TRẺ NHỎ VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG