TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG
Hội thảo quốc tế về "Khoa học Quản lý & Tổ chức" - 11/09/2016

(Đại học Đông Á) - Trường Đại học Đông Á cùng Trường Đại học Charles de Gaulle – Lille 3 (Cộng hòa Pháp) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Khoa học quản lý và tổ chức”.

Chương trình:


___________________________________

Thời gian: ngày 14 tháng 09 năm 2016

Địa điểm: Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng

___________________________________

Diễn giả:

 • GS. Ferréol Gilles Jean Blaise - Giám đốc Viện Văn hóa – Xã hội Besançon, nước Pháp
 • GS.TS. Lê Hữu Khóa - Giám đốc Ban Cao học Châu Á, Đại học Charles de Gaulle. Lille 3
 • GS.TS. Lê Thế Giới – Đại học Kinh tế Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Văn Hùng - Viện Nghiên cứu phát triển KTXH Đà Nẵng
 • ...

___________________________________

Hội thảo là cơ hội chia sẻ và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm tổ chức và điều hành trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Thư Cảm Ơn
 • Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường năm 2016 của ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ
 • Serminar "Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Đông Á"
 • Hội nghị khoa học ứng dụng sinh viên ĐH Đông Á năm học 2015-2016
 • Phòng NCKH: 3 lĩnh vực, 3 hội thảo khoa học cho quý I/2016
 • Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học"
 • Xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 của ThS. Lê Thị Kim Tuyết
 • Xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 của ThS. Phạm Thị Tâm và ThS. Bùi Văn Viễn
 • Xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 của ThS. Nguyễn Thị Hồng Nụ
 • Xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2015 của ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương