TẬP SAN KHOA HỌC
Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 8 - 20/02/2013

ThS. Nguyễn Thị Thu Vân - Nghiên cứu năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Đà Nẵng
ThS. Phan Minh Mẫn - Giới thiệu một số mô hình kinh tế, quan điểm xây dựng và phát triển khu kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

ThS. Trần Ngọc Thành

- Nghiên cứu khả năng ngập lũ vùng ven sông Cu đê khi xây dựng khu đô thị Thủy tú.
ThS. Trần Ngọc Việt - Dạy và học phương trình vi phân Bec-nu-li với sự trợ giúp phần mềm toán học Maple.
Dương Minh Sơn - Ứng dụng CNTT trong quản lý sĩ số sinh viên
Nguyễn Thanh Vũ - A study on solidarity strategies in english anh vietnamese novels.
ThS. Ngô Đình Lộc - Design a distributed web crawler system.

Đặng Văn Nghĩa, Lê Đình trúc

- Giải pháp tối ưu phòng thực hành CNTT.
Nguyễn Thị Ngọc Dung -  Mua bán - sáp nhập con đường để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Trần Vũ Anh Thư, ThS. Hồ Đức Lĩnh, Nguyễn Thị Ngọc Sương

- Phương pháp học từ vựng tiếng Anh và kỹ thuật "free reading"


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 13 - 2016
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 12
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 11
  • Tập san Chuyên đề khoa học & giáo dục số 10
  • Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 9
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 7
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 6
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 5
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 4
  • Tập san Thông tin khoa học & giáo dục số 3