TẬP SAN KHOA HỌC
Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 7 - 25/09/2012

TS. Đoàn Khải - Vai trò ý nghĩa của các phương pháp toán trong nghiên cứu kinh tế chính trị.

ThS. Đỗ Trọng Tuấn
ThS. Lương Minh Anh

- Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc hoàn thiện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.
ThS. Lê Thị Kim Tuyết - Kích hoạt thương hiệu - mang thương hiệu đến với người tiêu dùng.
ThS. Nguyễn Hữu Học - Ứng dụng của định lý Cayley-hamilton cho ma trận vuông cấp 2.

Trần Văn Thịnh

- Ứng dụng không gian tên "My" trong quản trị mạng.
Sv Phạm Anh Thường
ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương
- Ứng dụng phương pháp đánh giá xói sau cống theo phương pháp của hội cầu đường Mỹ.
Hồ Đức Lĩnh
Trần Vũ Anh Thư
- Các động lực phát triển phần mềm mã nguồn mở.
ThS. Trần Mai Ước - Nguồn nhân lực chất lượng cao với sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
ThS. Nguyễn Thị Hà - Quyền hành pháp và tổ chức quyền hành pháp ở Việt nam qua các hiến pháp.
Nguyễn Thị Ngọc Dung - Teamwork - và những trải nghiệm thực tế.


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 13 - 2016
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 12
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 11
  • Tập san Chuyên đề khoa học & giáo dục số 10
  • Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 9
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 8
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 6
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 5
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 4
  • Tập san Thông tin khoa học & giáo dục số 3