TẬP SAN KHOA HỌC
Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 6 - 18/05/2012

TS. Trần Ngọc Sơn - Đà Nẵng 1 trong 3 trung tâm kinh tế biển của Việt Nam
Trần Văn Thịnh - Gửi thư trong VBA
ThS. Đỗ Sính - Kỹ thuật Meta-Leaning trong khai phá dữ liệu phân tán
ThS. Nguyễn Thị Minh Trang - Vận dụng mô hình của Deangelo và Friedlan để nhận dạng hành động điều chỉnh lợi nhuận của nhà quản trị
ThS. Nguyễn Lê Hoàng - Ứng dụng Matlab-simulink đẻ mô phỏng động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp điều khiển vecto với bộ điều khiển PID
ThS. Nguyễn Hữu Học - Phương pháp giải hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng
ThS. Đinh Lan Anh - Phân tích sản phẩm dầu tại Tây Siberi
ThS. Phạm Hà Minh Thảo - An investigation into the linguistics features of verbs denoting negative "verbl action" (English vesus Vietnamse)
Trần Thị Trang Châu - Vì sao nước Mỹ lại giàu
ThS. Bạch Ngọc Dương - Lấy nhân cách giáo dục nhân cách
ThS. Trần Mai Ước - - Phan Châu Trinh-Nhà văn hóa lớn của dân tộc

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh

- Bút tích của cụ Huỳnh Thúc Kháng về chủ quyền quần đảo Hoàng sa-Việt Nam
ThS. Phạm Thị Nhung - Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần "kế toán tài chính 1"


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 13 - 2016
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 12
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 11
  • Tập san Chuyên đề khoa học & giáo dục số 10
  • Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 9
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 8
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 7
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 5
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 4
  • Tập san Thông tin khoa học & giáo dục số 3