TẬP SAN KHOA HỌC
Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 5 - 07/01/2012

ThS. Đỗ Thế - Phát huy “sức mạnh mềm” để phát triển bền vững kinh tế-xã hội khu vực duyên hải miền trung
ThS. Bạch Ngọc Dương - Các thuật toán điều khiển tương tranh trong cập nhật dữ liệu phân tán
TS. Trần Ngọc Sơn - Mô hình độ trễ “Decide” trong chính sách kinh tế vĩ mô
ThS. Đinh Thị Trà Nhi - Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng

ThS. Nguyễn Thị Minh Trang

- Kỹ thuật điều chỉnh lợi nhuận của nhà quản trị
ThS. Hồ Hữu Huy - Nghiên cứu khả năng bọc composite cho kết cấu thép cacbon làm việc trong môi trường biển
Ngô Thị Sa Ly - Các nhân tố tác động đến trải nghiệm mua sắm giải trí
TS. Đặng Ngọc Đức - Hạn chế tín dụng ngoại tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam
ThS. Phạm Thị Ngọc Minh - Luật số lớn
TS. Hoàng Thảo Nguyên - Cảm nhận thành ngữ tục ngữ dân tộc từ góc nhìn của lý thuyết giao tiếp
PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh - Giáo dục văn hóa tâm linh với phát triển bền vững xã hội
TS. Lê Xuân Thọ - Tìm hiểu tình hình nghiên cứu “Ứng dụng phương pháp tiếp cận CDIO trong việc xây dựng chương trình đào tạo” Ở một số trường Đại học ở Hà Nội và thành phố Hồ chí Minh


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 13 - 2016
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 12
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 11
  • Tập san Chuyên đề khoa học & giáo dục số 10
  • Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 9
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 8
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 7
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 6
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 4
  • Tập san Thông tin khoa học & giáo dục số 3