TẬP SAN KHOA HỌC
Tập san Thông tin khoa học & giáo dục số 3 - 06/09/2011

ThS. Lê Thị Phương
- A Study of Pre-sequences in announcements in English versus.
ThS. Dương Thị Thùy Trâm
- Sự khác nhau giữa Incoterms 2010 và Intoterms 2000.
ThS. Nguyễn Văn Khương
- Xây dựng hạ tầng khóa công cộng PKI, hỗ trợ trao đổi thư điện tử.
ThS. Lê Thị Minh Khai
- Tính toán tấm chữ nhật chịu uốn theo phương pháp dải chữ nhật Grashoff.

ThS. Nguyễn Quốc Vương

- Nghiên cứu kho dữ liệu phân tán và ứng dựng trong các trường Đại học.
ThS. Trần Minh Hổ
- Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ của vật liệu gia cường đến tính chất vật liệu Composite lai trên nền Polyme.
TS. Nguyễn Tư Đôn
- Một số kinh nghiệm học tập và nghiên cứu khoa học.
ThS. Lê Thị Huệ
- Thanh điệu nét độc đáo trong vần thơ Y Phương.
Lâm Thị Diệu Huyền
- Kinh tế học môn học cơ sở trong quá trình giáo dục bậc trung cấp chuyên nghiệp.

V.I.Arnold
TS. Đinh Trung Hòa (dịch)

- Cuộc tranh luận xung quanh nhóm Bourbaki.


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 13 - 2016
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 12
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 11
  • Tập san Chuyên đề khoa học & giáo dục số 10
  • Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 9
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 8
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 7
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 6
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 5
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 4