TẬP SAN KHOA HỌC
Tập san Thông tin khoa học & giáo dục số 1 - 09/12/2009

PGS.TS Nguyễn Bốn Chu trình điện lạnh khí quyển
PGS.TS Phan Huy Khánh Ứng dụng Macro VBA trong thao tác văn bản tiếng Việt
Nguyễn Văn Toàn, Lê Văn Hoàng
Lê Văn Tán, Lê Thị Liên Thanh
Chu Doãn Thanh, Trương Thị Minh Hạnh
Ảnh hưởng của chất kháng AVG đến thời gian bảo quản chuối sau thu hoạch
 TS. Phan Thị Hồng Nhung Tìm hiểu về vi phạm và tội phạm kinh tế sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới
 ThS. Trần Thị Nguyệt
Nguyễn Ngọc Dung
Thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trong hội nhập và phát triển bền vững
 ThS. Nguyễn Thị Anh Đào Giải pháp xã hội hóa hiệu quả
PGS.TS  Phạm Thanh Khiết Một số suy nghĩ về chuyên mục trao đổi
ThS. Huỳnh Phước Vai trò của trường đại học với hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội
 GS.TSKH Lê Văn Hoàng Lên kế hoạch thay đổi công việc ở cấp lãnh đạo
TS. Huỳnh Ngọc Thạch Vấn đề nghiên cứu và chuyển giao công nghệ từ trường đại học đến doanh nghiệp
David Dapice
TS. Phạm Thị Ly
(dịch)
Vấn đề chuyển đổi giáo dục Đại học Việt Nam

TS.Eli Mazur
TS. Phạm Thị Ly

Đào tạo theo tín chỉ…kiểu Mỹ
Nguồn: VietNamNet Đào tạo tín chỉ vì sao thiếu hiệu quả


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 13 - 2016
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 12
  • Tập san Chuyên đề Khoa học & Giáo dục số 11
  • Tập san Chuyên đề khoa học & giáo dục số 10
  • Tập san Chuyên đề Khoa học và Giáo dục số 9
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 8
  • Tập san Thông tin Khoa học & Giáo dục số 7
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 6
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 5
  • Tập san Thông tin Khoa học & giáo dục số 4