PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC
Phương pháp giải hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng - 01/06/2012

   Click tại đây


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn toán tại trường Đại học Đông Á để đáp ứng chuẩn đầu ra (06/05/2016)
  • Dạy cách học là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học
  • Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc hoàn thiện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên
  • Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc hoàn thiện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên
  • Ứng dụng MatLab-Simulink để mô phỏng động cơ không đồng bộ ba pha theo phương pháp điều khiển vectơ với bộ điều khiển PID
  • Khảo sát ảnh hưởng tỉ lệ của vật liệu gia cường đến tính chất vật liệu composite lai trên nền polyme
  • Nghiên cứu kho dữ liệu phân tán và ứng dụng trong các trường đại học
  • Lãnh đạo đổi mới chất lượng giáo dục trong hệ thống Đại học Đông Á
  • Sự cần thiết của giáo án đối với giảng viên Cao đằng và Đại học
  • Suy nghĩ từ buổi tọa đàm " cải thiện tính minh bạch môi trường kinh doanh các tỉnh, thành phố Việt Nam"