VINH DANH - CHÚC MỪNG
Merry Christmas & Happy New Year! - 24/12/2016

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • “Sao tháng Giêng” 2016 Huỳnh Thị Thu Trang: Chỉ cần bản thân biết cố gắng, bất cứ điều gì cũng có thể đạt được
  • Vinh danh các tập thể và cá nhân nhận bằng khen TW Đoàn và Thành phố năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Tú - Lớp QV13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Đỗ Thị Minh Quý- Lớp QV13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Phạm Văn Lâm- Lớp QS15A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Cao Thị Thu Hà- Lớp QV14A3.1 đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Lê Thủ Đô- Lớp QV14A3.1 đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Lưu Văn Thuyết- Lớp QN15A2.1 đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Huỳnh Thị Thu Trang- Lớp QN13A1.1 đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Huỳnh Mỹ Hoàng- Lớp QK15A1.2 đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2015-2016