VINH DANH - CHÚC MỪNG
Chúc mừng sinh viên Trương Thị Thuận - Lớp QK13A1.1 đã đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc đầu ngành năm học 2015-2016 - 24/11/2016

TT

ID

Họ và

Tên

Sinh ngày

Lớp

KQ HT

Danh Hiệu

Khen thưởng

Đầu khoa

HB HAD

1

32002

Nguyễn Thị

Hiền

20/01/1995

QK13A1.1

3,85

Xuất sắc

 

 

2

32314

Trương Thị

Thuận

26/10/1995

QK13A1.1

3,88

Xuất sắc

X

 

3

33218

Huỳnh Mỹ

Hoàng

26/10/1997

QK15A1.2

3,61

Xuất sắc

 

 

4

32455

Huỳnh Thị Thu

Trang

05/05/1995

QN13A1.1

3,71

Xuất sắc

 

 

5

35289

Lưu Văn

Thuyết

18/08/1990

QN15A2.1

3,62

Xuất sắc

 

 

6

36289

Phạm Văn

Lâm

13/03/1997

QS15A1.1

3,71

Xuất sắc

 

X

7

32218

Đỗ Thị Minh

Quý

06/11/1995

QV13A1.1

3,61

Xuất sắc

 

X

8

31618

Nguyễn Thị Cẩm

19/01/1995

QV13A1.1

3,78

Xuất sắc

 

X

9

34509

Lê Thủ

Đô

28/08/1982

QV14A3.1

3,62

Xuất sắc

 

 

10

33016

Cao Thị Thu

14/05/1984

QV14A3.1

3,68

Xuất sắc

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • “Sao tháng Giêng” 2016 Huỳnh Thị Thu Trang: Chỉ cần bản thân biết cố gắng, bất cứ điều gì cũng có thể đạt được
  • Vinh danh các tập thể và cá nhân nhận bằng khen TW Đoàn và Thành phố năm học 2015-2016
  • Merry Christmas & Happy New Year!
  • Chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Tú - Lớp QV13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Đỗ Thị Minh Quý- Lớp QV13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Phạm Văn Lâm- Lớp QS15A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Cao Thị Thu Hà- Lớp QV14A3.1 đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Lê Thủ Đô- Lớp QV14A3.1 đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Lưu Văn Thuyết- Lớp QN15A2.1 đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Huỳnh Thị Thu Trang- Lớp QN13A1.1 đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc năm học 2015-2016