THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Diễn giả quốc tế tập huấn về "Thực hành đàm phán quốc tế" - 21/02/2017

(Đại học Đông Á) - Cơ hội được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức điều hành và thực hiện đàm phán hợp tác trong bối cảnh toàn cầu hóa dành đến đông đảo sinh viên, giảng viên UDA.

Chương trình:

Thực hành đàm phán quốc tế

__________________________________

Thời gian: từ 7h00, ngày 24/2/2017

Địa điểm: Hội trường Edison, Đại học Đông Á

__________________________________

Diễn giả: Giáo sư Lê Hữu Khóa, Quốc tịch: Pháp, Giám đốc Ban Cao học Châu Á, Đại học Charles de Gaulle. Lille 3.

Các chuyên đề chính:

 • Tổng quan về lý luận, các nguyên tắc trong chủ thuyết đàm phán liên văn hóa
 • Các phương pháp tiếp cận và thực hành đàm phán quốc tế

__________________________________

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức về tính khoa học và tính tất yếu trong đàm phán hợp tác thông qua nền tảng lý luận, hệ thống các nguyên tắc của chủ thuyết đàm phán liên văn hóa và thực hành đàm phán quốc tế; Chia sẻ các phương pháp và tính hiệu quả của đàm phán hợp tác trong môi trường liên văn hóa, giao thoa văn hóa giữa các nước Phương Đông và Phương Tây.


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Danh sách Sinh viên thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận lớp QK14, QK15B
 • Danh sách Sinh viên thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận lớp BA16A201, QK15A3.1
 • 50 sinh viên ĐH Đông Á sẽ tham gia TNV tại APEC 2017
 • TB: V/v mở lớp học phần học lại _ học kỳ Hè năm học 2016-2017
 • Danh sách sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện nhận bằng gốc, giấy chứng nhận tốt nghiệp - lớp QK15A2.1, QV15A2.1, QN15A2.1, QK14A3.1, QV14A3.1
 • Lịch thi TN KTV tin học ĐH Khóa 13 và CĐ khóa 14
 • Hội thảo quốc tế “Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Châu Á”
 • Thông báo khai giảng lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lớp nghiệp vụ lễ tân
 • Nhiều cơ hội học bổng từ Đại học Bách Khoa Suranaree (Thái Lan)
 • Kế hoạch tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh năm 2017