THẾ MẠNH CỦA KHOA
Ba khác biệt khi bạn học Quản trị Nhân lực ĐH Đông Á - 31/05/2017

 1. Chương trình Đào tạo áp theo chuẩn Quốc tế: Human Resource Management        

Chương trình Đào tạo theo chuẩn Quốc tế, mỗi năm học Sinh viên sẽ tích lũy được Kiến thức, Kỹ năng  và Thái độ tương ứng với thang bậc nghề nghiệp phát triển trong tương lai:

Năm 01: Sinh viên được trang bị Kiến thức nền tảng vững vàng về Kinh tế & Khoa học Quản trị, Sinh viên sẽ chủ động xây dựng được bộ móng vững vàng cho ngôi nhà cao tầng của mình trong tương lai.

Năm 02: Sinh viên thành thao Cấp độ Nghề nghiệp Nhân sự như: Tuyển dụng, Soạn Hợp đồng lao động, Bảng mô tả công việc, Xây dựng chỉ số hoàn thành công việc KPIs, Tính lương thưởng phúc lợi, Đào tạo & Phát triển, Sử lý hài hòa xung đột lao động,  Chia sẻ nội bộ được kiến thức An toàn lao động và sức khỏe cho nguồn nhân lực.

Năm 03: Sinh viên thành thạo Cấp độ Quản lý: Phân tích được, chứng minh được, áp dụng được các Kiến thực và Kỹ năng Quản trị “Chiến lược Kinh doanh, Chiến lược Nhân sự, Marketing, Tài chính, Chuỗi cung ứng, Dự án vào công việc”.

Năm 04: Sinh viên thành thạo Cấp độ Chiến lược: Đánh giá được, thiết kế được, hiệu chỉnh được Mô hình Quản trị nguồn nhân lực quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, Làn Sóng Mua bán sáp nhập Doanh nghiệp, Quản trị được sự thay đổi trong kỷ nguyên số cách mạng công nghiệp 4.0 và Quản trị được chất lượng điều hành Doanh nghiệp phát triển bền vững.

 Lớp QN15A1.1 tham gia chương trình thực tập có lương tại tập đoàn Sun Group

2. Thực tập làm việc thực tế tại Doanh nghiệp có Lương:

Năm 01: Sinh viên Kiến tập thăm quan học hỏi 02 Doanh nghiệp có Hệ thống Quản trị Nhân sự hiện đại nhất TP Đà Nẵng.

Năm 02: Sinh viên thực tập Cấp độ nghề nghiệp 2.5 tháng tại Doanh nghiệp, được trực tiếp huấn luyện bởi Chuyên viên Nhân sự của Doanh nghiệp “ASIA PARK, BANA HILL Tập Đoàn SunGroup…”

Quyền lợi hấp dẫn: Phụ cấp 01 triệu/tháng, Ăn trưa miễn phí, Hoàn thành Khóa thực tập được nhận chứng nhận “Internship Cấp độ Nghề nghiệp” của Doanh nghiệp.

Năm 03: Sinh viên thực tập Quản lý 03 tháng tại Doanh nghiệp, được trực tiếp huấn luyện bởi Trưởng Phòng Nhân sự trên 10 năm kinh nghiệm “Ngân hang Maritime Bank, Petrolimex Viet Nam”.

Quyền lợi đặc biệt: Phụ cấp 01 triệu/tháng, Ăn trưa miễn phí, Hoàn thành Khóa thực tập được nhận chứng nhận “Internship Cấp độ Quản lý” của Doanh nghiệp.

Năm 04: Sinh viên thực tập Chiến lược 04 tháng tại Doanh nghiệp, được trực tiếp huấn luyện bởi các Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Kinh doanh của Doanh nghiệp “Tập Đoàn SunGroup, Maritime Bank, Petrolimex Viet Nam”.

Quyền lợi đặc biệt: Phụ cấp 01 triệu/tháng, Ăn trưa miễn phí, Hoàn thành Khóa thực tập được nhận chứng nhận “Internship Cấp độ Chiến lược” của Doanh nghiệp.

 

3. Giảng viên thu hút nhiều trải nghiệm thực tiễn Doanh nghiệp

-         GS.Lê Hữu Khóa ĐH Charles de Gaulle, Lille 3 nước Cộng Hoàn Pháp giảng dạy: Kỹ năng Thương lượng & Đàm phán, Kỹ năng Truyền thông & Diễn luận thông tin.

-         P.GS.TS Trần Yến Chị, giảng dạy: Tâm lý & Kỹ năng thuyết trình trước đám đông. 

-         TS. Nguyễn Thế Vinh, P.Tổng Giám Đốc M –Telant, Ủy viên Quốc gia Ủy ban Kỹ thuật Quản trị nguồn nhân lực - Tổ chức ISO Geneva, giảng dạy Quản trị Chiến lược nguồn nhân lực. 

  

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • NGÀNH LUẬT KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÔNG Á “HỌC HAY, TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ, VIỆC LÀM RỘNG MỞ”
  • NHU CÂU TUYỂN DỤNG NGÀNH QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
  • Ngành Quản trị kinh doanh - Ngành học thực tiễn và năng động
  • Quản trị văn phòng: Nghề của những người năng động và chuyên nghiệp
  • Học Quản trị nhân lực: Đa dạng cơ hội phát triển nghề nghiệp