VINH DANH SINH VIÊN - CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc mừng sinh viên Trần Thị Thanh Hà - Lớp KT15A2.1 đã đạt thành tích học tập và rèn luyện Xuất sắc toàn khóa - 25/07/2017

Chúc mừng 5 sinh viên của khoa Tài chính - Kế toán đã đạt thành tích học tập và rèn luyện Xuất sắc toàn khóa, danh dách cụ thể như sau:

TT Họ tên SV Ngày sinh Lớp Thành tích học tập và rèn luyện
1 Nguyễn Thị Tuyết Trinh

12/12/1994

KT13A1.1

Xuất sắc

2 Dương Thị Tố Nga

05/11/1995

KT13A1.1

Xuất sắc

3 Trần Diệu Thơ

02/12/1995

KT13A1.1

Xuất sắc

4 Trần Thị Thanh Hà 20/05/1991 KT15A2.1

Xuất sắc

5 Bùi Thị Thùy Trang 15/09/1992 KT15A2.1

Xuất sắc


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Chương trình "Xuân yêu thương"
  • Cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đông Á 2018
  • Sản phẩm NCKH của sinh viên Đại học Đông Á tại NHVHDG THPT Trần Phú
  • Hợp tác chiến lược với tập đoàn LEOC (Nhật Bản) đưa ngàn sinh viên học tập, làm việc tại Nhật
  • Tập đoàn LEOC (Nhật Bản) tặng áo cầu thủ số 51 huyền thoại của Nhật
  • Hội thảo quốc tế ITAM tại Đại học Đông Á
  • Sinh viên Đại học Đông Á làm việc tại Nhật ngay khi tốt nghiệp
  • Từ English Zone đến chương trình giao tiếp tiếng Anh toàn trường
  • Đại học Đông Á: Nỗ lực chăm lo việc làm đầu ra cho sinh viên các khối ngành
  • Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ Trường Đại học Đông Á