VINH DANH SINH VIÊN - CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc mừng sinh viên Hoàng Lê Bảo Trâm - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016 - 14/11/2016

Chúc mừng 6 sinh viên của khoa Tài chính - Kế toán được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm 2016, danh dách cụ thể như sau:

TT

IDSV

Họ tên SV

Ngày sinh

Lớp

DH SV toàn diện

Điểm HB HAD

Ghi chú

1

32189

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

12/12/1994

KT13A1.1

Xuất sắc

85

 

2

31666

Dương Thị Tố Nga

05/11/1995

KT13A1.1

Xuất sắc

85

 

3

31861

Võ Thị Kiều Linh

09/11/1995

KT13A1.1

Xuất sắc

80

 

4

32208

Trần Diệu Thơ

02/12/1995

KT13A1.1

Xuất sắc

80

 

5

31693

Hoàng Lê Bảo Trâm

30/12/1995

KT13A1.1

Xuất sắc

80

 

6

32919

Nguyễn Thị Xuân Thảo

16/03/1993

KT14A1.1

Giỏi

90

 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Diễn biến lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 - Giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam
  • Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03
  • Chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Xuân Thảo - Lớp KT14A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Trần Diệu Thơ - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Võ Thị Kiều Linh - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Dương Thị Tố Nga - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Trinh - Lớp KT13A1.1 được nhà trường cấp học bổng Hoa Anh Đào năm học 2015-2016
  • Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
  • Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam ngày 20-10
  • Chúc mừng sinh viên Lê Thị Thùy Nhi - lớp KT14A1.1 đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2015-2016