THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Kế hoạch khảo sát chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 25/03/2017 - 21/03/2017

Kế hoạch khảo sát chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 25/03/2017

- Đối tượng: Những sinh viên đã đăng ký tại phòng QLĐT&CTSV.

- Xem danh sách thi tại đây: Download

- Thời gian thi cụ thể như sau:

Stt Nội dung Xuất thi Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú
1 TOEIC nội bộ Xuất 1 25/03/2017 7h30 116, 117, 118  
Xuất 2 25/03/2017 13h30 116, 117, 118  

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông báo về việc tổ chức Ngày hội việc làm và Lễ tốt nghiệp năm 2017
  • Danh sách sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện nhận bằng gốc, giấy chứng nhận tốt nghiệp - lớp KT14A3 và KT15A2
  • Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận theo từng hội đồng - lớp KT15A2
  • Lịch ôn thi tuyển sinh liên thông đợt 1 năm 2017
  • Kế hoạch thi kết thúc học kỳ II - Giai đoạn 1 – năm học 2016-2017 cho tất cả các bậc của ngành Kế toán và Tài chính - Ngân hàng
  • Lịch thi tốt nghiệp kỹ thuật viên Tin học bậc đại học hệ chính quy khóa 2013-2017, bậc cao đẳng hệ chính quy khóa 2014-2017
  • Lịch thi tốt nghiệp kỹ thuật viên Tin học (Áp dụng cho SV đăng ký thi lại T3/2017)
  • Đại học Đông Á thông báo thay đổi mã vùng điện thoại cố định
  • Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp Kỹ thuật viên tin học chuyên ngành năm 2017
  • Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2017