THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Lịch thi tốt nghiệp kỹ thuật viên Tin học bậc đại học hệ chính quy khóa 2013-2017, bậc cao đẳng hệ chính quy khóa 2014-2017 - 18/03/2017

Lịch thi tốt nghiệp kỹ thuật viên Tin học bậc đại học hệ chính quy khóa 2013-2017, bậc cao đẳng hệ chính quy khóa 2014-2017

Stt

Ngành

Lớp

Học phần

Thời gian

Ngày thi

Phòng thi

1

Công nghệ KT Điện

CD13A1.1

Kỹ thuật đánh máy

7h30

24/03/2017

101

CD14B1.1

Tin học văn phòng

9h30

24/03/2017

101

Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử

7h30

25/03/2017

101

2

Xây dựng dân dụng

XD13A1.1

Kỹ thuật đánh máy

7h30

24/03/2017

101

XD14B1.1

Tin học văn phòng

9h30

24/03/2017

101

Autocad 

7h30

25/03/2017

101

3

Xây dựng cầu đường

XC13A1.1

Kỹ thuật đánh máy

7h30

24/03/2017

101

XC14B1.1

Tin học văn phòng

9h30

24/03/2017

101

Autocad 

7h30

25/03/2017

101

4

Quản trị văn phòng

QV13A1.1

Kỹ thuật đánh máy

7h30

24/03/2017

102

QV14B1.1

Tin học văn phòng

9h30

24/03/2017

102

QV13A1.1

Thiết kế ấn phẩm văn phòng

9h30

25/03/2017

102

5

Việt Nam học

QL13A1.1

Kỹ thuật đánh máy

7h30

24/03/2017

102

DL14B1.1

Tin học văn phòng

9h30

24/03/2017

102

QS14D1.1

SPSS

9h30

25/03/2017

102

 Tải file tại đây: Download


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Thông báo về việc tổ chức Ngày hội việc làm và Lễ tốt nghiệp năm 2017
  • Danh sách sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện nhận bằng gốc, giấy chứng nhận tốt nghiệp - lớp KT14A3 và KT15A2
  • Danh sách sinh viên bảo vệ khóa luận theo từng hội đồng - lớp KT15A2
  • Lịch ôn thi tuyển sinh liên thông đợt 1 năm 2017
  • Kế hoạch thi kết thúc học kỳ II - Giai đoạn 1 – năm học 2016-2017 cho tất cả các bậc của ngành Kế toán và Tài chính - Ngân hàng
  • Kế hoạch khảo sát chuẩn đầu ra Tiếng Anh ngày 25/03/2017
  • Lịch thi tốt nghiệp kỹ thuật viên Tin học (Áp dụng cho SV đăng ký thi lại T3/2017)
  • Đại học Đông Á thông báo thay đổi mã vùng điện thoại cố định
  • Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp Kỹ thuật viên tin học chuyên ngành năm 2017
  • Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2017