VĂN BẢN - BIỂU MẪU

 

Tìm
Hướng dẫn xét Học bổng Hoa Anh Đào
Thumbnail

Học bổng Hoa Anh Đào là học bổng khuyến tài khuyến học là phần thưởng cao quý nhằm tôn vinh những SV Đại học Đông Á tài năng vượt khó, học giỏi, gia đình còn nhiều khó khăn; cán bộ có triển vọng đóng góp, cống hiến cho xã hội cho cộng đồng hiện tại và tương lai.Kích thước File 82 K
Số lần tải về 8
Ngày Năm 09/03/2015 @ 02:46
Tác giả Hà Thanh Diên
EMail dienht@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Đề nghị thay đổi Cố vấn học tập
Thumbnail

Văn bản này áp dụng cho cố vấn học tập có nguyện vọng thay đổi hoặc yêu cầu thay đổi.

 Kích thước File 36 K
Số lần tải về 6
Ngày Bảy 10/25/2014 @ 08:50
Tác giả Hà Thanh Diên
EMail
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Đơn xin chuyển lớp
Thumbnail

Văn bản này áp dụng cho những sinh viên có nguyện vọng chuyển lớp học.Kích thước File 28 K
Số lần tải về 6
Ngày Bảy 10/25/2014 @ 08:47
Tác giả Hà Thanh Diên
EMail
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp
Thumbnail

Văn bản này áp dụng cho những sinh viên thi đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp nhưng sinh viên muốn học và thi nâng điểm để đạt loại Khá, Giỏi. Sinh viên điền đầy đủ thông tin và nộp cho Giáo vụ khoa.Kích thước File 32 K
Số lần tải về 11
Ngày Hai 09/29/2014 @ 03:02
Tác giả Hà Thanh Diên
EMail
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Đơn xin thi lại tốt nghiệp Kỹ thuật viên
Thumbnail

Văn bản này áp dụng cho những sinh viên thi tốt nghiệp Kỹ thuật viên lần 1 chưa đạt. Sinh viên điền đầy đủ thông tin và nộp cho Giáo vụ khoa.Kích thước File 38 K
Số lần tải về 5
Ngày Hai 09/29/2014 @ 03:02
Tác giả Hà Thanh Diên
EMail
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Đơn xin chuyển ngành học
Thumbnail

Văn bản này áp dụng cho những sinh viên có nguyện vọng muốn chuyển đổi ngành học khác phù hợp với khả năng và nguyện vọng. Sinh viên điền đầy đủ thông tin và nộp cho Giáo vụ khoa.Kích thước File 28 K
Số lần tải về 14
Ngày Hai 09/29/2014 @ 03:02
Tác giả Hà Thanh Diên
EMail dienht@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Đơn xin cấp bảng điểm
Thumbnail

Văn bản này áp dụng cho những sinh viên có nguyện vọng xin cấp bảng điểm của mình. Sinh viên điền đầy đủ thông tin và nộp cho bộ phận Quản lý điểm - Phòng Đào tạoKích thước File 26 K
Số lần tải về 6
Ngày Hai 09/29/2014 @ 03:01
Tác giả Hà Thanh Diên
EMail
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Đơn đăng ký thi nâng điểm
Thumbnail

Văn bản này áp dụng cho sinh viên có điểm tích lũy của môn học từ 4.0 trở lên (điểm D) mới được đăng ký.Kích thước File 32 K
Số lần tải về 9
Ngày Hai 09/29/2014 @ 03:01
Tác giả Hà Thanh Diên
EMail
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Giấy xác nhận học nhập học liên thông
Thumbnail

Áp dụng cho những sinh viên học Trung cấp, Cao đẳng tại Đại học Đông Á nhưng chưa có bằng tốt nghiệp (các những sinh viên hệ C, hệ 3.5 năm, nợ môn, nợ chứng chỉ KTV, Giáo dục thể chất...)

Hướng dẫn thực hiện 

 - Bước 1: Sinh viên điền các thông tin vào mẫu đơn và ký vào đơn xin xác nhận
 - Bước 2: Giáo vụ khoa kiểm tra ký xác nhận.
 - Bước 3: Sinh viên cầm đơn sang phòng Đào tạo gặp thầy Tần để kiểm tra, nếu đúng thì ký nháy vào chữ ký của Phòng Đào tạo
 - Bước 4: Sinh viên chuyển đơn sang Thầy Hồng Phòng Đào tạo ký xác nhận
 - Bước 5: Sinh viên cầm đơn sang phòng Tuyển sinh để nhập học.

 Kích thước File 15 K
Số lần tải về 16
Ngày Hai 09/29/2014 @ 03:01
Tác giả Nguyễn Châu Thuyên
EMail thuyennc@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

Đơn xin tiếp tục học
Thumbnail

Áp dụng cho sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy học kì <=1.0Kích thước File 35 K
Số lần tải về 18
Ngày Hai 09/29/2014 @ 03:00
Tác giả Nguyễn Châu Thuyên
EMail thuyennc@donga.edu.vn
ĐÁNH GIÁ:   CÁC Ý KIẾN (0)  TẢI VỀ

< TRỞ LẠI  1 của 3  TỚI >