LIÊN HỆ

Phòng Hợp tác Quốc tế, Đại học Đông Á

Địa chỉ: 63 Lê Văn Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Email: anhtq@donga.edu.vn hoặc tuyetmta@donga.edu.vn

Mobile: 0905.326.9790905.326.979 (Mrs Anh) - 0935.693.7900935.693.790 (Miss Tuyet)

Hoan nghênh mọi thông tin và ý kiến đóng góp gửi về Phòng Hợp tác Quốc tế!