CÁC LỚP TUYỂN SINH
Anh văn giao tiếp - 19/12/2013

Phân lớp

  1. Lớp Basic Communication: đối với thí sinh điểm giao tiếp từ 0-15, mục tiêu sau khi hoàn thành khóa học có thể giao tiếp căn bản, phát âm chuẩn.
  2. Lớp Intermediate Learner: đối với thí sinh điểm giao tiếp từ 15-30,  mục tiêu sau khi hoàn thành khóa học có thể giao tiếp thành thạo, phát âm chuẩn, trình bày bằng tiếng Anh.
  3. Lớp Advanced Speaker: đối với thí sinh điểm giao tiếp từ 30-50, mục tiêu sau khi hoàn thành khóa học có thể giao tiếp lưu loát, phát âm chuẩn, trình bày và viết văn bản bằng tiếng Anh một cách thành thạo.

Thời lượng: Các lớp tiếng Anh của Trung tâm có thời lượng là 36 tiếng (không kể giờ nghỉ), mỗi buổi học kéo dài 1 giờ 40 phút với 10 phút nghỉ giải lao sau 45 phút

Bài thi: Đối với thí sinh đăng ký học lớp giao tiếp, Trung tâm sẽ tổ chức thi đàm thoại 50 câu. Trung tâm tổ chức chấm bài và thông báo kết quả chậm nhất trong vòng 1 tuần.


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Các lớp TOEIC