CÁC LỚP TUYỂN SINH
Các lớp TOEIC - 19/12/2013

Phân lớp

  1. Lớp Beginner TOEIC: đối với thí sinh từ 0-250 điểm, mục tiêu sau khi hoàn thành khóa học có số điểm trên 300
  2. Lớp Intermediate TOEIC: đối với thí sinh từ 255-400 điểm, mục tiêu sau khi hoàn thành khóa học có số điểm trên 500
  3. Lớp Advanced TOEIC: đối với thi sinh từ 405 điểm trở lên, mục tiêu sau khi hoàn thành khóa học có số điểm trên 600 

Thời lượng: Các lớp tiếng Anh của Trung tâm có thời lượng là 36 tiếng (không kể giờ nghỉ), mỗi buổi học kéo dài 1 giờ 40 phút với 10 phút nghỉ giải lao sau 45 phút

Bài thi: Đối với thí sinh thi bài thi TOEIC phần Reading/Listening 200 câu. Trung tâm tổ chức chấm bài và thông báo kết quả chậm nhất trong vòng 1 tuần.


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Anh văn giao tiếp