THÔNG TIN HỌC BỔNG
Tuyển sinh sau đại học tại Đài Loan năm 2014 theo chương trình VEST 500 - 27/03/2014

Căn cứ “Thỏa thuận Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Đài Loan giai đoạn 2008-2020", ý kiến thống nhất của “Nhóm Công tác chung” và xác nhận trong cuộc họp song phương tại Diễn đàn Đài-Việt về Chương trình hỗ trợ Việt Nam đào tạo 500 cán bộ, giảng viên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại Đài Loan (Vietnamese Elite Study in Taiwan, viết tắt là VEST 500), Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo sau đại học tại Đài Loan theo Chương trình VEST 500 trong khuôn khổ các Đề án đào tạo cán bộ tại nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

1. Số lượng học bổng

Trong năm 2014, dự kiến tuyển chọn khoảng 60 ứng viên đi học trình độ tiến sĩ và thạc sĩ (ưu tiên ứng viên đăng ký học trình độ tiến sĩ) học toàn thời gian tại Đài Loan theo quy định của cơ sở tiếp nhận của Đài Loan và của Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam (không quá 04 năm đối với trình độ tiến sĩ và không quá 02 đối với trình độ thạc sĩ).

2. Chế độ học bổng

Phía Việt Nam cấp phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường, sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm y tế và 01 vé máy bay lượt đi và lượt về theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam; Phía Đài Loan miễn học phí cho toàn bộ khóa học.

3. Ngành học

Ứng viên đăng ký học các ngành đang được đào tạo tại các trường đại học tại Đài Loan thuộc danh sách liên minh VEST 500. Đồng thời ngành học phải phù hợp với quy định ngành đào tạo của các đề án đào tạo bằng ngân sách nhà nước Việt Nam như sau:

3.1. Ngành học đào tạo trình độ tiến sĩ:

Các ngành học theo nhu cầu đào tạo giảng viên của các trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, ưu tiên đào tạo các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông nghiệp, công nghệ sinh học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn mà trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc đào tạo chất lượng chưa cao.

3.2. Ngành học đào tạo trình độ thạc sĩ:

Ưu tiên đào tạo giảng viên các cơ sở giáo dục đại học về các ngành mà trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc đào tạo chất lượng chưa cao; Đối với các nhóm đối tượng khác, ngành đào tạo tùy thuộc vào nhu cầu thực tế cần ưu tiên đào tạo của các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các Bộ, ngành và cơ quan khác của nhà nước, bao gồm các nhóm ngành: Khoa học tự nhiên, công nghệ năng lượng mới, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo máy và tự động hóa, công nghệ môi trường, y, dược, điều dưỡng, quản lý công, khoa học xã hội và nhân văn, các ngành đào tạo đặc thù và ngành ưu tiên khác.

4. Đối tượng dự tuyển

4.1. Dự tuyển trình độ tiến sĩ

a) Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện là cơ sở đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng.

b) Sinh viên tốt nghiệp đại học, học viên tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển, có nguyện vọng, cam kết đi học để về làm giảng viên đại học, cao đẳng được một trường đại học, cao đẳng có ý kiến đồng ý bằng văn bản đề cử đi học để về làm giảng viên tại trường.             

4.2. Dự tuyển trình độ thạc sĩ

a) Giảng viên: giảng viên biên chế hoặc hợp đồng làm việc của các trường đại học và cao đẳng được trường xét và cử dự tuyển nếu thỏa mãn các điều kiện: có ít nhất 02 năm công tác liên tục tại trường cử đi học, tuổi dưới 35, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu quy định đối với người dự tuyển, ưu tiên người có thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc sinh viên đạt giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam do Bộ GDĐT xét tặng và các giải thưởng khác tương đương (ví dụ: nhân tài đất việt, giải thưởng của Bộ KH&CN,...), được dự tuyển và được xét cấp học bổng trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp đã được tuyển dụng làm giảng viên với một cơ sở đào tạo đại học và cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ trở về trường tiếp tục công tác.

b) Công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các Bộ, ngành và cơ quan khác của nhà nước: Có đủ thâm niên công tác quy định đối với công chức, viên chức nhà nước đi học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, tuổi dưới 35, có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu quy định đối với người dự tuyển và được cơ quan xét cử dự tuyển đi học những ngành cần thiết để phục vụ công tác lâu dài cho cơ quan.

Lưu ý: Những đối tượng thuộc phạm vi đào tạo của Đề án 165, đã được duyệt cấp học bổng hoặc đang trong thời gian dự tuyển học bổng trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Đề án 165 và các đối tượng đã được duyệt cấp học bổng hoặc đang trong thời gian dự tuyển các đề án, chương trình học bổng của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp không được tham gia dự tuyển theo Chương trình này

5. Điều kiện dự tuyển

5.1. Người dự tuyển phải thỏa mãn các điều kiện chung như sau: Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe để học tập ở nước ngoài, cam kết trở về nước phục vụ tại cơ quan đã cử đi học;

 • Không quá 35 tuổi (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ), không quá 45 tuổi (đối với ứng viên học bổng tiến sĩ);
 • Đăng ký ngành học phù hợp với ngành đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ và quy định nêu tại mục 3 nêu trên;
 • Có công văn của cơ quan công tác cho phép dự tuyển và cam kết trở về nước công tác (trường hợp đối tượng quy định tại mục điểm b mục 4.2. cần có cam kết đi học để về làm giảng viên, có ý kiến của người bảo lãnh và cơ sở đào tạo đại học đề cử đi học);
 • Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Đủ trình độ ngoại ngữ theo qui định tại Mục 6 của Thông báo này;
 • Ưu tiên người đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu trong và sau khi học đại học, cao học; có thành tích nghiên cứu khoa học thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học, hoặc báo cáo tại Hội nghị khoa học cấp trường trở lên và được đăng trong Kỷ yếu hội nghị quốc tế, quốc gia và cấp ngành, hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp Bộ trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu hoặc đang được ứng dụng vào thực tiễn.

5.2. Điều kiện cụ thể khác đối với ứng viên dự tuyển trình độ tiến sĩ:

 • Đối tượng quy định tại điểm a mục 4.1. phải có bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ hệ chính quy với kết quả học tập đạt loại khá trở lên (7,0 điểm trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương).
 • Đối tượng quy định tại điểm b mục 4.1. phải có kết quả học đại học đạt loại giỏi trở lên và thạc sĩ đạt 8,0 trở lên (theo thang điểm 10), được một trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp và được bố/mẹ hoặc người bảo lãnh có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ với trường cử dự tuyển quy định tại Điều 4 của Quy định về Đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.3. Điều kiện cụ thể khác đối với ứng viên dự tuyển trình độ thạc sĩ:

Ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đạt loại khá trở lên với kết quả học tập đạt 7,0 trở lên (theo thang điểm 10 hoặc tương đương). Trường hợp được đào tạo ở nước ngoài thì đánh giá loại tốt nghiệp, kết quả học tập theo quy định về đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước sở tại hoặc xét tương đương theo đánh giá xếp loại của Việt Nam

6. Yêu cầu về ngoại ngữ

6.1. Trường hợp không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ

Người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chương trình đại học và/hoặc cao học toàn thời gian ở nước ngoài với ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập ở nước ngoài là tiếng Anh hoặc tiếng Hoa thì được miễn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ.

6.2. Trường hợp có yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ

Người dự tuyển tốt nghiệp đại học, cao học ở Việt Nam hoặc ở các nước không sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa trong học tập thì phải có chứng chỉ tiếng Anh hoặc chứng chỉ tiếng Hoa được cấp không quá 02 năm tính đến thời điểm dự tuyển.

a) Yêu cầu về tiếng Anh: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương;

b) Yêu cầu về tiếng Hoa: Chứng chỉ Năng lực Ngoại ngữ tiếng Hoa (TOCFL) của Đài Loan cấp 3 trở lên .

Ghi chú: Để tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh dự định tổ chức kỳ thi tiếng Anh GEPT trung, cao cấp và kỳ thi Năng lực tiếng Hoa (TOCFL) cấp 3 và 4 dành cho ứng viên tại 3 địa phương: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến ngày 16/03/2014 và trước cuối tháng 03/2014 sẽ cấp chứng chỉ. Để tham dự ký thi này, ứng viên cần đăng ký và nộp và lệ phí dự thi 400,000VND/người trước ngày 28/02/2014. Lệ phí dự thi cần được chuyển khoản đến Ngân hàng Mega International Commercial Bank, chi nhánh Hồ Chí Minh), tên chủ tài khoản: TECO(MOE) (Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan - Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh), số tài khoản: 010200008320.

7. Quy định về hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển với Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên cần hoàn thành hồ sơ dự sơ tuyển bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hoa được quy định dưới đây (các mẫu cần thiết gửi kèm theo thông báo này được công bố trên các websites: http://www.vied.vn, http://www.esit.org.tw và http://www.tweduvn.org/vn):

 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 1);
 • Bản sao dịch công chứng văn bằng và bảng điểm tất cả các năm học đại học, sau đại học (giấy tờ này phải được công chứng tại Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội hoặc Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh);
 • Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ;
 • Kế hoạch/đề cương học tập/nghiên cứu (tối thiểu 500 từ);
 • 02 thư giới thiệu của 02 giáo sư hoặc nhà khoa học về ngành học đăng ký dự tuyển;
 • Tài liệu liên quan đến hoạt động khoa học/nghiên cứu (nếu có); Danh mục các công trình nghiên cứu đã được công bố hoặc giấy công nhận công trình nghiên cứu (nếu có).

Toàn bộ giấy tờ cần trình bày trên giấy khổ A4, theo chiều dọc trang giấy. Bản chính hồ sơ dự tuyển cần đựng trong túi hồ sơ riêng kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi “Hồ sơ dự tuyển đi đào tạo sau đại học tại Đài Loan theo Chương trình VEST 500” và danh mục các loại giấy tờ có trong túi, ghi rõ địa chỉ liên hệ, các số điện thoại cố định, di động, e-mail thường sử dụng và fax (nếu có) để liên lạc. Đồng thời, túi hồ sơ giấy cần được gửi phát chuyển nhanh bảo đảm hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP HCM, Tầng 19, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP HCM. Điện thoại: Tel: 08-3965156208-39651562, Fax: 08-39651563, e-mail: tweduvn@gmail.com.

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/02/2014 đến ngày 31/03/2014 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Văn phòng Tinh Anh (Đề án du học) - Bộ Giáo dục Đài Loan (ESIT) và Liên minh các trường đại học Đài Loan cùng xét duyệt hồ sơ dự sơ tuyển dựa trên các tiêu chí: (1) Kế hoạch học tập (2) Thành tích học tập (3) Năng lực ngoại ngữ (4) Thư giới thiệu (5) Khả năng thể hiện khi phỏng vấn.

8. Quy định về hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển học bổng NSNN với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam xét tuyển để cấp học bổng ngân sách nhà nước Việt Nam dựa trên kết quả sơ tuyển của phía Đài Loan và hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt của ứng viên (đăng ký online tại địa chỉ http://tuyensinh.vied.vn và hồ sơ giấy) đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các thông báo tuyển sinh năm 2014 theo các đề án đào tạo bằng ngân sách nhà nước sẽ được công bố trên các trang web: www.moet.gov.vn và www.vied.vn trong quý I/2014.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ thực hiện đầy đủ các bước đăng ký và dự tuyển theo quy định, hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đúng thời hạn quy định. Những người khai man hồ sơ dự tuyển và các cá nhân xác nhận sai sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Hồ sơ và lệ phí dự tuyển sẽ không được hoàn trả lại ứng viên trong bất kỳ trường hợp nào.

Căn cứ Quyết định phê duyệt trúng tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo tiếp nhận của cơ sở đào tạo tại Đài Loan với các điều kiện tiếp nhận phù hợp quy định của học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam và hồ sơ hợp lệ của ứng viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định cấp học bổng cử ứng viên đi học.

9. Dự kiến tiến độ tuyển sinh:

 • Ngày 20/1 /2014: Công bố thông báo hướng dẫn dự tuyển;
 • Từ ngày 01/02/2014 đến ngày 31 /03/2014: Tiếp nhận hồ sơ dự sơ tuyển;
 • Từ ngày 15/03/2014 đến 16/03/2014: Ứng viên tham dự kỳ thi tiếng Anh GEPT và kỳ thi Năng lực Hoa ngữ (TOCFL) (nếu có nhu cầu);
 • Từ ngày 01/4/2014 đến ngày 30/4/2014: Sơ tuyển vòng 1 và gửi hồ sơ cho các trường tại Đài Loan;
 • Ngày 30/4/2014: Công bố kết quả sơ tuyển và các trường tiếp nhận;
 • Từ ngày 1/5/2014 đến ngày 15/5/2014: Ứng viên nộp hồ sơ để dự xét tuyển học bổng NSNN theo hướng dẫn của Bộ GDĐT
 • Từ ngày 15/5/2014 đến ngày 15/6/2014: Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam xét tuyển danh sách ứng viên được cấp học bổng
 • Ngày 15/6/2014: Công bố kết quả xét cấp học bổng NSNN của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường Đài Loan gửi giấy báo nhập học;
 • Từ ngày 15/6/2014 đến ngày 30/6/2014: Ứng viên trúng tuyển xác nhận sẽ đến Đài Loan theo thời gian quy định;
 • Từ ngày 14/7/2014 đến ngày 16/7/2014: Ứng viên trúng tuyển tham dự buổi tập huấn trước khi sang Đài Loan (dự kiến tiến hành trong 01 ngày);
 • Từ ngày 16/7/2014 đến ngày 31/8/2014: Ứng viên trúng tuyển nộp Giấy khám sức khoẻ và các giấy tờ liên quan tiến hành xin visa vào Đài Loan. Đồng thời hoàn thành thủ tục đi học với Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Từ ngày 20/8/2014 đến ngày 10/9/2014: Căn cứ theo thời gian nhập học của liên minh các trường Đại học Đài loan, ứng viên trúng tuyển sang trường nhập học theo thời gian quy định.

10. Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng tuyển

10.1. Người dự tuyển phải tham dự vòng sơ tuyển của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh, liên minh các trường đại học Đài Loan và vòng xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét phê duyệt trúng tuyển nếu đáp ứng các điều kiện được cấp học bổng ngân sách Nhà nước của các đề án đào tạo cán bộ tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

10.2. Người trúng tuyển phải cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và về nước công tác như đã cam kết, nếu không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc không trở về nước công tác sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của Nhà nước. Cam kết phải được xác nhận theo quy định của các chương trình học bổng ngân sách nhà nước.

10.3. Sau khi có quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách trúng tuyển, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo và hướng dẫn cho người trúng tuyển hoàn tất thủ tục lên đường đi học.

10.4. Ứng viên trúng tuyển sẽ được cấp học bổng đồng thời cần thực hiện nghĩa vụ của người được cấp học bổng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. Thời gian cấp học bổng sẽ căn cứ theo giấy tiếp nhận của cơ sở đào tạo ở nước ngoài nhưng không quá thời gian quy định tại Mục 1 của Thông báo này.

10.5. Trường hợp người trúng tuyển theo Chương trình học bổng này nhận được học bổng khác của cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài cấp với chế độ kinh phí bằng hoặc cao hơn học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam thì việc trúng tuyển học bổng theo Chương trình học bổng này sẽ bị hủy bỏ và người trúng tuyển chỉ được hưởng 01 học bổng do cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài cấp. Nếu học bổng được cấp ở mức thấp hơn chế độ hiện hành của học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét cụ thể việc cấp bù để đạt mức quy định.

10.6. Ứng viên trúng tuyển phải thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020" và các văn bản tài chính liên quan về các đề án đào tạo cán bộ tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

11. Các trang web để tham khảo:

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo (VIED): http://www.moet.gov.vn và http://www.vied.vn
 • Trung tâm dữ liệu giáo dục Đài Loan tại Việt Nam (TEIC): http://www.tweduvn.org/vn
 • Văn phòng Tinh Anh (Đề án du học) - Bộ Giáo dục Đài Loan (ESIT): http://www.esit.org.tw
 • Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội (TECO-Hanoi): http://www.roc-taiwan.org/vn
 • Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh (TECO-HCMC): http://www.tecohcm.org.vn/vn
 • Ủy Ban Công tác Thúc đẩ Kỳ thi Năng lực Hoa ngữ Quốc gia: http://www.sc-top.org.tw  (TOCFL)
 • Trung tâm Đào tạo và Kiểm tra ngôn ngữ: https://www.lttc.ntu.edu.tw  (GEPT)
 • Thông tin liên lạc: Điện thoại: 08-3965156208-39651562 - Fax: 08-39651563 - Email: tweduvn@gmail.com


<<<

  

Thông tin liên quan

 • Học bổng tài năng IN.WBI
 • Tuyển cử sinh viên ưu tú nhận học bổng Giao lưu sinh viên Quốc tế tại Thái Lan
 • Chương trình học bổng ITEC của Ấn Độ 2013-2014
 • Chương trình học bổng Endeavour (Australia)
 • Chương trình học bổng Thạc sĩ và Cử nhân Đại học Chinese Culture (CCU), Đài Loan
 • Cơ hội học tập tại Học viện Công nghệ Wellington, New Zealand
 • Học bổng tiến sĩ SUT khu vực Đông Nam Á
 • Chương trình Học bổng Hubert Humphrey 2012-2013
 • Học bổng SEARCA năm học 2012 - 2013
 • Chương trình Fulbright – Học bổng Thạc sĩ toàn phần năm học 2012 – 2013