THẾ MẠNH KHOA DU LỊCH
Học viện Quản trị Khách sạn-Du lịch Thụy Sĩ hợp tác với Đại học Đông Á - 22/08/2017


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Ngành Du lịch ĐH Đông Á: Đảm bảo việc làm khi ra trường
  • 3 lí do nên học Du lịch tại Đại học Đông Á
  • Hàng ngàn cơ hội việc làm cho sinh viên Du lịch ĐH Đông Á
  • 1.230 vị trí tuyển dụng 'mở toang' cánh cửa việc làm cho sinh viên ngành Du lịch ĐH Đông Á
  • Quản lý Nhà hàng Khách sạn - Nghề tiềm năng trong thời hội nhập