THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Thông báo về việc hoàn thành ĐGRL trực tuyến HKII 2017-2018 - 29/05/2018


1. Hướng dẫn
 
SV làm ĐGRL trực tuyến bằng tài khoản cá nhân của sinh viên trên web: http://sinhvien.donga.edu.vn/Sinh-vien/dang-nhap?ReturnUrl=%2f. Sau khi đăng nhập, SV click vào Góc riêng sinh viên, chọn điểm rèn luyện và hoàn thành điểm rèn luyện chậm nhất là 05 ngày sau khi có kết quả học tập kì II năm học 2017 - 2018.

2. CVHT triển khai cho lớp hoàn thành biên bản họp lớp và xác nhận SV ở nơi cư trú (sinh viên liên thông và chính quy đều phải làm). Nếu không có xác nhận nơi cư trú mà có lý do chính đáng thì yêu cầu SV phải làm tường trình nói rõ lý do trình tập thể lớp và CVHT xem xét chấm điểm phù hợp và đính kèm theo phiếu đánh giá rèn luyện).

3. Phiếu ĐGRL của SV làm trực tuyến nên sẽ không cần in ra đóng tập. 

4 CVHT sẽ nhập Bảng tổng hợp ĐGRL  của học kì II năm học 2017 -2018 và bảng tổng hợp ĐGRL của  cả năm học 2017 - 2018 lên phần mềm, in ra, có chữ ký của CVHT và lãnh đạo khoa và gửi trực tiếp về phòng 201 (c. Tú) kèm với tập ĐGRL như hướng dẫn bên dưới. 

 


<<<

  

Thông tin liên quan

  • Lễ bảo vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp Năm học 2017 - 2018
  • Thông tin tuyển dụng tập đoàn Vinpearl
  • Tập đoàn Sungroup tuyển dụng
  • Thông báo về việc thực hiện khảo sát thông tin sinh viên đang cư trú
  • Kế hoạch về việc triển khai KLTN đối với sinh viên chính quy 14A1.1 (2014-2018) và 15B1.1 (2015-2018) Ngành Du lịch
  • Nhà hàng Despacito cần tuyển nhân viên phục vụ
  • Thông tin tuyển dụng của Tập đoàn Uhm
  • Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động
  • Thông báo tập huấn kỹ năng lãnh đạo truyền thông văn hóa trong bảo tồn di sản và phát triển du lịch
  • Nhà Hàng Cá Mú tuyển dụng nhân viên