THẾ MẠNH KHOA
Cập nhật 28/06/2017

 

Cập nhật 28/06/2017

 

Cập nhật 28/06/2017

 

Cập nhật 28/06/2017

 

Cập nhật 21/11/2016

 

Theo tài liệu Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam, chuyên ngành điều dưỡng đã và đang phát triển thành một ngành học đa khoa… Nghề điều dưỡng đã phát triển thành một ngành dịch vụ công cộng thiết yếu, cần cho mọi người, mọi gia đình. Nhu cầu về dịch vụ chăm sóc có chất lượng ngày càng gia tăng ở mọi quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển, do sự gia tăng dân số già làm tăng nhu cầu chăm sóc điều dưỡng tại nhà và tại các cơ sở y tế. Trình độ của người điều dưỡng với xu thế cao đẳng và đại học hóa đang trở thành yêu cầu tối thiểu để được đăng ký hành nghề và được công nhận là điều dưỡng chuyên nghiệp giữa các quốc gia khu vực ASEAN và trên toàn thế giới.

 

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối