THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á (Mã trường: DAD)
33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.519929 - 0236.519991
Website: www.donga.edu.vn - Email: tuyensinh@donga.edu.vn


Đơn vị Cán bộ tư vấn Số điện thoại E-mail
Khoa Điều dưỡng
Điện thoại: 02363.826.551
Nguyễn Thị Kim Cúc 0905.145.799 cucntk@donga.edu.vn