THÔNG TIN - THÔNG BÁO
Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp 2018 cho các lớp liên thông - 07/04/2018

1.  Bảo vệ đồ án tốt nghiệp 
    -   Khóa 16 từ Cao Đẳng lên Đại Học : ở Quảng Nam  vào ngày 22/04/2018
              Gồm 1 Hội đồng Điện Tự Động

    -   Khóa 16 từ Cao Đẳng lên Đại Học : ở Đà Nẵng  vào ngày 28/04/2018
                         Nộp báo cáo tốt nghiệp vào ngày 23/04/2018
              Gồm  2 Hội đồng Điện Tự Động
                        1 Hội Đồng Điện Tử Viên Thông
  

2. Bảo vệ thực tập tốt nghiệp 
    -  Khóa 15 từ Trung Cấp lên Đại Học : vào  sáng ngày 21/04/2018<<<

  

Thông tin liên quan

  • Lịch khảo sát chuẩn đầu ra Tiếng Anh khóa 14A1 và 15B1
  • Lịch thi Kết thúc học phần HK2 năm học 2017-2018 Khóa Liên thông
  • Thông báo tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018
  • Thông báo Ngày hội hiến máu lần 1 năm 2018.
  • Công ty PMC tuyển dụng
  • Thông báo vòng sơ khảo cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Đông Á"
  • Hội thảo Khoa học quốc tế CEBMM và ICEBA 2018
  • Hội thảo quốc tế lần thứ 19 về Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý (ITAM)
  • Thông báo tuyển dụng công ty Mabuchi Motor
  • Chương trình làm phong bao lì xì gây quỹ cho SV có hoàn cảnh khó khăn